Orimattilan Palojoen pohjasedimentistä löytyi öljyä

Palojoen suulta löydettiin poikkeuksellisen korkeita öljyhiilivetypitoisuuksia. Kuva: Teuvo Pirhonen

Orimattilan kaupungin ja Hämeen ely-keskuksen Palojoen nykytilan tutkimustuloksista on saatu alustavaa tietoa: Palojoen suulta on löydetty pohjasedimenttitutkimusten yhteydessä poikkeuksellisen korkea öljyhiilivetypitoisuus kokoomanäytteestä.

Näyte otettiin Palojoesta juuri ennen kuin se yhtyy Porvoonjokeen. Laboratoriotutkimuksissa näytteestä löytyi sekä raskaita öljyhiilivetyjä (C21-C40) että keskitisleitä (C10-C21). Öljyhiilivedyt ovat niukkaliukoisia. Öljyn komponenttien hajoaminen vedessä on hidasta. Öljyn sitoutuminen veden orgaaniseen ainekseen ja sedimenttiin hidastaa hajoamisprosessia entisestään. Riski öljyn liikkeellelähtöön on kuitenkin olemassa.

Vesistön kokonaisriskin kannalta on välttämätöntä tehdä lisätutkimuksia, jotta saadaan varma tieto öljyn todellisesta määrästä ja öljyyntyneen alueen laajuudesta. Vasta tämän jälkeen voidaan tehdä päätöksiä jatkotoimista.

Palojoki virtaa Lahden Nastolasta Orimattilan keskustan läpi Porvoonjokeen.

Palojoki on kärsinyt pitkään jätevesipäästöistä. Orimattilan kaupunki on omalta osaltaan edistänyt Palojoen tervehtymistä. Yhteistyösopimus Palojoen valuma-alueen kunnostuksesta ja nykytilatutkimuksista solmittiin Hämeen ely-keskuksen kanssa 25.10.2016. Selvitys on kaksivuotinen.

Tarkemmat tutkimustulosten tulkinnat valmistuvat tammikuun aikana.

Jaa artikkeli

Suosittelemme