Rakokiven koulun väistötilaratkaisua selvitetään uudelleen

Rakokiven koulun väistötilaratkaisua selvitetään uudelleen. Syksyllä päätettiin, että Rakokiven koulun kaikki oppilaat siirtyvät uuden koulun suunnittelun ja rakentamisen ajaksi väistötiloihin Nastopoliin syksystä 2017.

Nastopolin kiinteistön korjaustarve on kuitenkin osoittautunut niin suureksi, että väistön edellyttämiä korjaus- ja muutostöitä ei ole mahdollista saada valmiiksi ennen syyslukukauden 2017 alkua.

Lisäksi asian valmistelun aikana on tullut ilmi, että Männistön koulu vapautuu kevätlukukauden 2017 jälkeen yläkoulukäytöstä. Tämän vuoksi Männistön koulun käyttöä Rakokiven koulun väistötiloina selvitetään vaihtoehtona Nastopolille. Lisäksi sivistyslautakunta on edellyttänyt parakkivaihtoehdon selvittämistä.

Ratkaisuja tehdään maaliskuun aikana, kun selvitykset eri vaihtoehdoista ovat valmistuneet. Asia etenee sivistyslautakunnan maaliskuun kokoukseen ja sen jälkeen konserni- ja tilajaostoon.

Rakokiven uuden koulun rakennushankkeen hankesuunnitelman valmistelutyö on käynnissä. Hankesuunnitelmaan on uusina elementteinä otettu kirjaston sekä aikaisempaa suunnitelmaa suuremman päiväkodin liittäminen koulun yhteyteen. Nuorisotilaratkaisuja mietitään myöhemmin osana Nastolan alueen kouluratkaisuja.

Rakokiven koulun yhteyteen on tarkoitus rakentaa Lahden Aterian tuotantokeittiö, joka voi tarvittaessa tuottaa koko Nastolan alueen ateriapalvelut. Hankesuunnitelma on tarkoitus hyväksyä huhtikuussa 2017.

Jaa artikkeli

Suosittelemme