Lukijalta: Perhe- ja yritys­myönteinen Asikkala?

Katja Riihilahti

Asikkala valmistelee palvelusetelijärjestelmän käyttöönottoa varhaiskasvatukseen. Asia on ollut useita kertoja esillä kunnanvaltuustossa eri aloitteiden muodossa ja Asikkalan Yrittäjät ry:n tavoitteena vuosia. Valmisteilla olevan järjestelmän tarkoituksena on toimia sekä kunnan, että kuntalaisen kannalta joustavuutta lisäävänä vaihtoehtona.

Nyt Asikkalassa ajankohtaisena on juuri palveluseteli varhaiskasvatuksen sektorilla, mutta sitä pitäisi pohtia laajemminkin palveluiden järjestämisessä. Olennaista ei ole se, kuka palvelun tuottaa, vaan se, että ihmisille on laadukasta palvelua saatavilla oikea-aikaisesti.

Varhaiskasvatuksen kohdalla palvelusetelin ideana on, että asiakas voi valita lapsensa varhaiskasvatuksen tarjoajaksi kunnan tuottaman palvelun tai yksityiseltä puolelta yrityksen tai yhdistyksen.

Palvelusetelin avulla kuntaan houkutellaan yksityisiä palveluntarjoajia sekä lisätään kuntalaisten mahdollisuuksia valita useamman tarjoajan väliltä palveluntuottaja. Tästä taas seuraa kaikkien kannalta etuna se, että palveluiden saatavuus paranee ja yritysystävällisenä kuntana annetaan mahdollisuus ulkopuolisille palveluntarjoajille tarjota palveluita.

Asiakaskysynnän ohjatessa palvelun sisältöä pysyy varhaiskasvatuksen laatu jatkossakin hyvänä ja erityisesti hinnoittelu kohtuullisena. Asikkalan vetovoima ja elinvoima lisääntyy, kun houkuttelemme lisää yrityksiä/yhdistyksiä/perhepäivähoitajia palveluntarjoajiksi ja näytämme lapsiperheille houkuttelevalta asuinkunnalta monipuolisella varhaiskasvatustarjonnallamme. Lisäämme samalla työllisyyttä ja verotuloja.

Asian valmistelussa on huomioitava, että valintakriteerien tulee olla sellaisia, että ne eivät rajaa palveluntarjoajia pois. Tällä hetkellä varhaiskasvatuksen sektorilla on yksi kunnan ulkopuolinen palveluntarjoaja. Liian kireät ehdot rajaavat tarjoajien määrää.

Kannatamme lämpimästi asian eteenpäinviemistä ja asian avointa valmistelua. Yrittäjäjärjestö auttaa mielellään tuomaan kaikille osapuolille käyttöön tutkittua tietoa aiheesta sekä esimerkkejä varhaiskasvatuksen palvelusetelin käyttöönottokokemuksista ympäri Suomen.

Koko Suomessa ja Päijät-Hämeessä on useita kuntia, missä palveluseteli on käytössä palveluvalikoimassa hyvällä menestyksellä. Toivomme Asikkalan pian liittyvän näiden kuntien joukkoon. Valinnan mahdollisuuksien lisääminen on iso palvelus kuntalaisille.

Asikkalan yrittäjien puheenjohtaja 2019–2020

Asikkalan yrittäjien ­puheenjohtaja 2021–

Kommentoi