Lukijalta: | Lisäarvoa tuottavaa liiketoimintaa maa-ainesten säilytyksen sijaan

Hollolan Yrittäjät ry on seurannut aktiivisesti Hollolan strategisen yleiskaavan valmistelua ja siihen tulleita useita koukeroita etenkin kierrätyspuiston sijoittamisesta kaavaan.

Kierrätystoiminta ja etenkin materiaalien uusiokäyttö sekä tuotteiden uudistaminen ns. remanufacturing toimintana luo merkittävästi uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja uusia palvelu- ja teknologiatyöpaikkoja sekä pienentää loppusijoitettavan jätteen määrää ja hiilijalanjälkeä. Tulevaisuutemme riippuu kyvystämme käyttää udelleen raaka-aineita ja siten rajoittaa neitseellisten materiaalien käyttöä.

Olemme kuitenkin huolissamme siitä, että Hollolan strategisessa yleiskaavassa kierrätysliiketoiminnalle varattu alue saatetaan tulla käyttämään maa-ainesten ja rakennuspurkujätteen ja -purkumateriaalien käsittelyyn ja säilytykseen. Näin toimien alueen lisäarvontuottokyky on merkittävästi pienempi kuin korkeampiarvoisten materiaalien kierrätystoiminta mukanaan toisi.

Toivommekin, että Hollolan kunta työstäessään strategista yleiskaavaa seuraavan vaiheen kaavaksi pyrkii kaavoitustyössä määrittelemään kierrätysliiketoiminnalle varatun maa-alueen monipuolisen käytön korkeampaa lisäarvoa tuottavan liiketoiminnan sijoitusalueena pelkän maa-ainesten kierrätysalueen sijasta.

Samoin toivomme, että kunta ottaa huomioon kaavoitustyössään myös kunnan vetovoimatekijöiden vahvistamisen. Vetovoimatekijöitämmehän ovat luonto, liikuntamahdollisuudet ja asumiselle järjestettävät korkealaatuiset olosuhteet. Nämä menestystekijät luovat matkailu- ja palvelutyöpaikkoja, joita ei saa vaarantaa kaavoitustoimin.

Hollolan yrittäjien puheenjohtaja