Pääkirjoitus: Asukkaiden sana painaa

Pääkirjoitus 26.5.2021

Pallagen oy ilmoitti viime viikolla, että se peruu Asikkalan, Heinolan ja Sysmän alueille tekemänsä malminetsintävarausilmoituksen. Varausilmoituksesta oli jätetty useita valituksia hallinto-oikeuteen.

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto hyväksyi maaliskuun lopussa brittiläistaustaisen Pallagen oy:n varausilmoituksen malminetsintään noin 470 neliökilometrin alueelle. Varaus ei vielä oikeuttanut etsimään malmeja, vaan siihen olisi pitänyt hakea erikseen lupaa.

Pallagenin suunnitelmissa oli tehdä alueella kaivoslain mukaista etsintätyötä, geologista kartoitusta, maaperä- ja moreeninäytteenottoa, vähäistä näytteenottoa alueen kalliopaljastumista sekä korkean resoluution geofysiikan lentomittauksia.

Varsinaista malminetsintälupaa Pallagen suunnitteli hakevansa kahden vuoden sisällä.

Yhtiön malminetsintävarausilmoitus herätti kuitenkin alueen asukkaiden, kesäasukkaiden ja laajempienkin kansalaispiirien jyrkän vastustuksen, mikä lienee osaltaan vaikuttanut yhtiön tekemään ratkaisuun.

Varauksen raukeaminen tuo alueelle ainakin hetken helpotuksen, sillä sen seurauksena yksikään yhtiö ei voi varata aluetta tarpeisiinsa kokonaiseen vuoteen. Ja vuoden kuluttuakin kuntalaiset ja kesäasukkaat tukijoukkoineen osaavat olla varuillaan.

Tapaus on hyvä esimerkki siitä, että Suomessa kansalaisia kuunnellaan ja heillä on lukuisia tapoja mahdollisuus vaikuttaa ympäristöään ja itseään koskeviin päätöksiin.

Sama nähtiin jokunen vuosi sitten, kun maakunnallista kierrätyspuistoa suunniteltiin Nastolan Montariin. Hanke haudattiin lopulta yva-prosessin jälkeen. Alue todettiin toimintaan sopimattomaksi, mutta suuri merkitys päätökseen oli myös kuntalaisten aktiivisella vastustuksella. Nyt samaista keskustelua käydään Hollolan kehätien/Aikkalan alueen tulevaisuudesta ja siitä sijoittuuko suunniteltu jätteenkäsittelyalue liian lähelle Salpakankaan asutusta.

Nastolassa puolestaan keskustellaan juuri nyt lasten ja nuorten palveluverkon tulevaisuudesta, joka vaikuttaa myös alueen kouluihin. Viime viikon keskusteluilloissa nastolalaiset ovat olleet tyrmistyneitä palveluverkkoluonnoksen kaavailuista. Opetus- ja kasvatusjohtaja Lassi Kilponen on kuitenkin luvannut, että jos luonnoksessa on ”ihan tyhmiä” ideoita ja asukkailta tulee parempia ehdotuksia, niitä myös kuunnellaan. Tähän on uskottava.

Kommentoi