Lukijalta: Ikääntyneiden yksinäisyys korona-aikana

Korona-aika on korostanut yksinäisyyttä ja yksinäisyydestä johtuvaa ahdistuneisuutta ja masennusta myös ikääntyneiden keskuudessa. Lahdessakin on paljon yksin eläviä ikääntyneitä, myös omillaan asuvia ja omaishoitajia, kotiinvietäviä hoivapalveluja saavia tai palveluasumisessa tai tehostetussa palveluasumisessa asuvia kuntalaisia.

Kotonaan yksin asuvalla ikäihmisellä ei välttämättä ole sukulaisia tai ystäviä lähellä, ja etäyhteydellä yhteyden­pito ei korvaa kasvokkain tapaamista. On hyvä että heille on järjestetty korona-aikaan asiointipalvelua tai keskusteluapua, toivottavasti tarvitsevat ovat apua saaneet.

Korona-aika aiheuttaa osalle ikääntyneitä toimintakyvyn laskua eri osa-alueilla: mieli on alavireinen ja toivoton, ja psyykkinen hyvinvointi on kovilla jopa fyysinen kunto alentuu.

Omaishoitajia täytyy myös muistaa. Heillä elämä on muutenkin rajoittunutta ja korona-aika on lisännyt stressiä arjessa, mahdollisesti hankaloittanut arjessa selviytymistä.

Kotihoidon asiakkailla hoitajat tai muut palvelutarjoa­jat voivat olla yksinäisen ikääntyneen ainut juttelutoveri päivän aikana. Maskit ja rajoitukset ovat vähentäneet näistäkin lyhyistä kohtaamisista merkitystä, kun maskin takaa ei näy kuin toivottavasti ystävälliset silmät.

Jollakin ihmisillä ikään­tyessä voi olla aisteissa, esimerkiksi kuulossa, ongelmaa, ja olisi tärkeä nähdä ihmisen kasvot, jotta kanssakäyminen sujuisi helpommin. Hoitajat ja palveluntarjoajat ovat joutuneet myös koville, vaarantaneet omaa terveyttään kulkemalla monissa paikoissa päivän aikana ja kohdaten erilaisia ihmisiä. Suojien kanssa työskentely on myös raskasta, joten kaikki arvostus kotiinvietävissä palveluissa työskenteleville ammattiryhmille.

Tehostetussa palveluasumisessa korona-arki näkyy asukkailla, omaisilla ja hoitajilla suurina muutoksina. Aiemmin esimerkiksi muistisairaalle tuikitärkeä läheinen ei enää saanutkaan viettää aikaa arjessa yhdessä eläen. Rajoitukset ovat olleet tiukat terveys­turvallisuuden takaamiseksi, ja tämä on ymmärrettävää.

Muistisairauden mukanaan tuomat kognition ja hahmottamisen ongelmat estävät yhteydenpitoa esimerkiksi digitekniikan avulla. Muistisairaiden hoitotyössä asukkaiden kanssa toimimista vaikeuttaa kasvojen peittäminen maskilla. Moni asukas on kokenut sen ahdistavaksi, ja kasvoja peitettäessä ei voi tulkita toista kunnolla.

Tämä on ollut raskasta aikaa kaikille osapuolille. Omaisten ja asukkaiden lisäksi hoitajilla korona-aika on ollut stressaavaa, muun muassa suojien läpi hengittäminen pitkiä aikoja päivässä, asukkaiden turvallisuus ja omaisten huoli läheisistään ovat kuormittaneet.

Itse toivon kotikaupungilta apua ikääntyneiden yksinäisyyden karkottamiseen erilaisin keinoin kun se jälleen on mahdollista. Etsivää ja liikkuvaa vanhustyötä, tapahtumia ja ikääntyneille erilaisia tapaamispaikkoja yhdessä seurakunnan ja muiden toimijoiden kanssa.

Ennaltaehkäisevä ja hyvinvointia ja terveyttä edistävä työ ikääntyneiden parissa vaatisi lisäpanostusta koronan jälkeen. Toiveita esimerkiksi avoimen ja kotihoidon asiakkaiden päivätoiminnan palauttamiseen on kuntalaisilta kuultu ja tähän toivon Lahden panostavan tulevaisuudessa.

Sinikka Ruuska

Lähihoitaja, kuntavaali­ehdokas (sd.)

Lahti

Kommentoi