Lukijalta: Kunnalla suuri vastuu sote-järjestelyissä

Kesäkuun kuntavaaleissa valittujen valtuutettujen mielipiteillä on suuri merkitys siinä, miten sote-palvelut kunnissa järjestetään.

Vaikka sote-järjestelyn tilanne on vielä valtakunnankin tasolla sekava, tavoitteena selvästi on, että laki hyvinvointipalveluista tulisi voimaan jo vuoden 2023 alusta lukien tai ainakin niin, että kaikki käytännön järjestelyt terveys- ja sosiaalipalvelujen järjestämisestä kuntatasolla joudutaan suorittamaan tulevalla valtuustokaudella.

Tämä merkitsee siis Kärkölänkin osalta sitä, että nyt valtuustoon valittavat ratkaisevat esimerkiksi sen, kuinka läheltä käytännön terveys- ja sosiaalipalveluja on mahdollista saada. Suurena vaarana on, että etenkin Kärkölä-ryhmä ja kokoomus ovat valmiita yksityistämään ja myös keskittämään mainittuja kuntalaistemme palveluja mahdollisimman paljon.

Tämä ei ole suinkaan hyvä asia ja erityisenä vaarana on, että yksityistämisen ja keskittämisen haitat kohdistuvat keski- ja huonotuloisiin sekä ennen kaikkea vanhenevaan ja haavoittuneemmassa asemassa oleviin kuntalaisiin.

Käytännön esimerkkinä tästä on muun muassa se, että jos/kun joutuisimme hakemaan perusterveyspalvelut esimerkiksi kaikissa tapauksissa Lahden hyvinvointiyksiköstä, joutuisimme maksamaan huomattavasti enemmän jo matkakuluja, kuin että palvelut olisivat saatavilla kotikunnassamme olevasta palveluyksiköstä. Tietysti muut haitat olisivat vielä suuremmatkuin esimerkissäni mainitut kulut.

Jos kaikkia terveys- ja sosiaalipalveluja keskitetään voimakkaasti vain kustannussyistä perustettaviin suuriin hyvinvointikeskuksiin, seurauksena ei varmasti olisi vain terveys- ja sosiaalipalvelujen saatavuuden huonontuminen, vaan uhkana on, että Kärkölän kunnan ”napamiesten” 2010-luvun alussa havittelemat kuntaliitokset voisivat nyt melko varmasti toteutua, koska käsitykseni mukaan niistä ei ole suinkaan luovuttu.

Kärkölä itsenäisenä kunta on arvokas, nyt järjestettävät vaalit saattavat olla itsenäisen kuntamme viimeiset vaalit.

Kun katsoo Kärkölän eri puolueiden ehdokasasetelmaa, ei voi välttyä siltä ajatukselta, että jos kuntalaiset eivät nyt todellakaan ”herää” puolustamaan voimakkaasti kuntamme itsenäistä asemaa nyt tulevissa vaaleissa ja äänestämään niitä, joille Kärkölä itsenäisenä kunta on arvokas, nyt järjestettävät vaalit saattavat olla itsenäisen kuntamme viimeiset vaalit.

Jo nyt näyttää nimittäin siltä, että eräitä päättäjiä eivät edes kiinnosta tulevat kuntavaalit, vaan jo nyt satsataan tuleviin ”hyvinvointiyhtymän” vaaleihin. Tämä on suuri virhe. Nyt tarvitaan nimenomaan kunnanvaltuustossa ehdottoman kokeneita ja kannannoissaan tinkimättömiä päättäjiä, joka ajavat vain ja nimenomaan vain Kärkölän asioita.

Kyösti Virolainen

Maanviljelijä, kuntavaaliehdokas (kesk.)

Kärkölä

Kommentoi