Lukijalta: Siellä minun poliittinen sydän on…

Matti Sallila

Hei, olen Matti, olen poliittisesti sitoutunut. Välillä törmään keskusteluihin siitä, miten poliittisesti sitoutuminen haittaa tai hankaloittaa kunnallista päätöksentekoa. Siksi päätin kirjoittaa aiheesta omia pohdintojani.

Poliittinen sitoutuminen on omien arvojen ja puolueen arvojen yhteensovittamista. Se mistä arvojen synergia löytyy, siellä sinun poliittinen kotisi ja sydämesi on.

Ei mielestäni ole paikallisia ja valtakunnallisia arvoja vain yhteisiä arvoja. Sitä kautta yhteiset arvot vaikuttavat päätöksentekoon, kun niistä päättävät ovat niihin sitoutuneet ajatuksen tasolla.

Urheilumaailmassa puhutaan paljon aivosynergiasta, yhteisestä ajatusten yhteensovittamisesta. Samanlaista aivosynergiaa on myös poliittisessa ”joukkueurheilussa” arvojen pohjalta. Synergia itsessään vahvistaa resilienssiä, eli sietokykyä. On helpompi sietää muun muassa negatiivista palautetta, kun on hyvä ”joukkue” tukena ja turvana.

Synergia lisää yhteisöllisyyttä, eli yhteenkuuluvuuden tunnetta joka puolestaan lisää niin sanottua ”joukkueimua” eli madaltaa kynnystä uusille toimijoille ja nostaa kynnystä jäädä pois, koska kaikilla on hyvä olla. Ei ole niinkään merkitystä iällä, sukupuolella tai etnisellä taustalla, kunhan arvot ovat samanlaiset.

Poliittiset arvot itsessään luovat ennalta arvattavuutta ja jatkumoa. Jos poliittiset arvot ovat lasten, nuorten ja vanhusten hyvinvoinnin edistämistä ja julkisen työn vahvistamista, näkyvät ne päätöksenteossa valtuustokaudelta toiselle.

Jos yhteisiä arvoja ei olisi, olisi toiminta kuin palapelin rakentamista, jossa kaikki palat eivät sopisikaan samaan peliin.

Valtakunnalliset yhteiset arvot vaikuttavat myös kunnan rajojen ulkopuolella seudullisessa päätöksenteossa. Jos siellä saavutetaan samanlainen synergia saman poliittisen puolueen sisällä kunta rajoista riippumatta, on sillä vastaavasti vaikutusta yhteisten arvojen edistämiseen.

Minulle poliittinen kotini oli lopulta helppo löytää, käytyäni seuraavan keskustelun:

Kokeneempi konkari: ”Lähdetkö aamuisin töihin?”

Minä: ”Kyllä”

Kk: ”olet siis duunari eli demari”

Olen siellä missä minun poliittinen sydämeni on.

Kärkölän Demarit

Kommentoi