Lukijalta: | Ajatuksiamme Hollolan hyvinvointivaliokunnasta

Neljä vuotta on kohta takana Hollolan hyvinvointivaliokunnan (HYVA) jäsenenä. Ei ollut alussa tietoa, mitä kaikkea se pitää sisällään. Kaikenikäisten kuntalaisten monipuolisesta hyvinvoinnistahan on kyse.

Toimintaperiaatteemme on koko ajan ollut, että perehdymme, kuuntelemme kohderyhmiä, teemme päätökset vastuullisesti ja tarvittaessa olemme päätyneetkin tekemään muutosehdotuksia.

Kokouksen esityslistan tultua olemme perehtyneet siihen huolellisesti. Mihin tämä asia ja sitä koskeva päätös johtaa? Miten se vaikuttaa kuntalaisten arkeen?

Kuluneen neljän vuoden aikana olemme jalkautuneet kentälle ja perehtyneet hyvinvoinnin palvelualueeseen monipuolisesti.

Esimerkkinä mainittakoon, että Pia Salo tutustui lähes kaikkiin Hollolan kouluihin ja useaan päiväkotiin nähdäkseen niiden arkea. Aki Markkola tutustui koulumaailmaan käymällä vanhempainilloissa ja kuulemalla lapsiperheitä.

Valtuustokauden raskaimpana kokonaisuutena oli palveluverkkoselvitys. Kuntatalouden synkät näkymät ja massiiviset investointipaineet sekä laskevat oppilasennusteet synnyttivät valtuustolle painetta palveluverkkoselvitykseen.

Selvitys ohjautui valmisteltavaksi HYVA:lle. Selvitys oli haastava kokonaisuus: mm. koulujen kunto, laskevat oppilasmäärät, huoltajien huoli, koulujen sijainti ja koulumatkat olivat esillä. Oli mietittävä Hollolan tulevaisuutta kokonaisuutena, elinvoimatekijöitä, talouden luomia ehtoja.

HYVA:n jäsenenä on joutunut olemaan puun ja kuoren välissä, sillä oli selvää että koulupäivien sisällöstä ei voinut karsia ja valtuuston asettamien tavoitteiden tuli toteutua.

Valiokunnan päätös palveluverkosta ei ollut yksimielinen. Paimelan koulun lakkauttamiseen emme nähneet perustetta ja äänestimme tämän säilyttämisestä jo valiokunnassa. Mielestämme palveluverkkoa ei tule enää supistaa. Kyläkoulut vaikuttavat vahvasti kylien elinvoimaisuuteen ja kunnan tulee huomioida palveluverkko alueiden kehittämisessä.

Operointi hyvinvoinnin palvelualueen tiukalla budjetilla on aiheuttanut päänvaivaa, ja herättänyt runsaasti keskustelua mm. kuntien yli 600 lakisääteisestä tehtävästä. Varhaiskasvatuksesta ja opetuksesta säästämistä emme kannata, vaan sisältöä tulee kehittää ja resurssien oltava riittävät.

Tällä valtuustokaudella saimme yksityisen varhaiskasvatuksen palvelusetelin sekä laskimme iltapäiväkerhojen minimilapsimäärää, jotta kerhot toteutuvat. Äänestämällä saimme pidettyä varhaiskasvatuksen loma-aikojen maksuhyvitykset voimassa ja koronan aiheuttamat poissaolot hyvitettäväksi.

Koronan tuomat haasteet oppimisessa ja jaksamisessa perusopetuksessa on ollut suurena huolenaiheenamme. Tulevaisuuteenkin työtä riittää kaikilla.

Hyvinvointiin laajasti liittyvät vapaa-aika- ja liikuntapalvelut on meille tärkeitä. Positiivisena toimena kannatimme mm. yhteisöllistä kirjastoa, liikunnanohjaajien palkkaamista, liikuntapaikkojen kehittämistä, kenkiin asetettavien liukuesteiden edelleen jakamista.

Tukemalla eri yhdistysten ja Hälvälän ampumaradan toimintaa, olemme saaneet mahdollistettua Hollolassa kaikille monipuolisia virikkeitä.

Erittäin positiivinen päätös on jatkaa maksuttomien tilojen tarjoamista kuntalaisille.

Aki Markkola ja Pia Salo

Kuntavaaliehdokkaat (ps.)

Hollola