Lukijalta: | Mitä poliittinen sitoutumattomuus minulle merkitsee?

Kuntavaaliehdokas Jani Kuronen kirjoitti viime viikolla omasta sitoutumattomuudestaan. Kirjoitus johti pienoiseen kohuun ja kiihkeän keskusteluun sosiaalisessa mediassa. Kirjoitus oli vahva kuvaus Kurosen omasta hurmoksellisesta poliittisesta heräämisestä. Myös toinen kanta on oikeutettu tulemaan julki.

Kuronen kirjoittaa, että ryhmässään sitoutumattomuus antaa paljon vapauksia ja ehdottaa, että politiikka jätetään sivummalle. Hän myös kehuu ryhmänsä positiivisen kehittämisen ilmapiiriä, jossa ei keskitytä valittamiseen.

Mitä ihmettä? Puhutaanko nyt samasta asiasta ja samoista vaaleista? Minulle kuntavaalit edustavat vastuunjakoa. Vaalissa valitaan edustajat hoitamaan kunnan lakisääteisiä tehtäviä yhä kiristyvässä taloustilanteessa. Positiivinen ilmapiiri ei riitä palveluiden tuottamisen kustannusten kattamiseen, palkkojen maksuun, infran ylläpitoon ja muiden tehtävien hoitoon. Jotain konkreettisempaa tarvitaan.

Kärkölä-ryhmä on antanut ehdokkailleen vapauden toimia yksilöinä. Tämä lienee itsestäänselvyys kaikissa ryhmissä ja puolueissa, sillä virkavastuu on luottamushenkilöllä, ei ryhmällä. Mielestäni tämä Kärkölä-ryhmän lanseeraama ”mielipiteiden kirjo ja vapaus” ei ole vain sen voima ja mahdollisuus, vaan myös suurin uhka.

Usein sitoutumattomat ryhmät ovat niin sanottuja yhden asian liikkeitä. Entäs jos ryhmällä ei ole omaa ”yhden asian”-ohjelmaa, vaan yleispätevät tavoitteet kuten kunnan kehittäminen, kuntalaisten hyvinvointi ja yhteisöllisyyden lisääminen? Vai sittenkin elinvoima? Näillä teemoilla ei vielä erotuta riittävästi muiden puolueiden tavoiteohjelmista. Mistä ero toisiin ryhmiin ja puolueisiin löytyy?

Ero toisiin voisi löytyä keinoista tavoitteiden saavuttamiseksi. Koska Kärkölä-ryhmä on antanut ehdokkailleen täyden mielipiteenvapauden, ei voi tietää millä painotuksella kukin ehdokas tulee toimimaan. Joku valitsee voimakkaan kasvun, toinen hyvinvoinnin. Painotuksella on väliä, sillä raha ei riitä kaikkeen luvattuun.

Ihmettelen kovasti, että poliittisessa ryhmässä korostetaan sitoutumattomuutta. Kyllähän valtuutetun ja muun luottamushenkilön tulee sitoutua koko valtuustokaudeksi kunnan asioiden hoitamiseen. Vai pitäisikö sittenkin puhua Kärkölä-ryhmän linjattomuudesta tai monilinjaisuudesta?

Mielestäni poliittinen sitoutumattomuus ei ole vastuullista. Onko sitoutumattomuus lupa olla tutkimatta itselle vaikeita asioita? Ja saako olla kiinnostunut vain itselle tärkeistä asioista?

Vaalijärjestelmämme on mikä on. Jokaisella on vain yksi ääni ja se ääni menee aina myös ehdokaslistalle. Siksi valitsen ehdokkaan ja listan, jonka uskon parhaiten hoitavan kunnan talouden ja peruspalvelut.

Mutta ennen kaikkea valitsen ehdokkaan, jolla on selkärankaa sitoutua työhön ja vastuuseen koko valtuustokauden ajaksi.

Mari Niinistö

Kärkölä