Lukijalta: Sitoutumattomuudella harhaanjohdetaan populistisesti äänestäjiä

Kuntavaalien kampanjointi käy kiivaana Kärkölässä. Olen häkeltynyt siitä, että suuriman valtuustoryhmän mainoksessa mainitaan suuri joukko asioita ja aikaansaannoksia, joista monesta on tehty päätökset jo edellisessä valtuustossa, eivätkä kaikki ole nykyisen valtuuston aikaansaamia. Esimerkkeinä mainittakoon nuorisotyön resurssoinnin lisääminen, joka on tullut velvoitteena valtiovallalta sekä rakennusvalvonnan ja sivistystoimen palauttaminen Kärkölään.

Ehdokas Jani Kuronen korosti ( Seutu4 2.6.) ryhmittymän ajatusta, että perinteisten poliittisten ryhmien päätöksiä sitoo valtakunnan politiikka, joka vaikuttaa valtuutettujen päätöksentekoon Kärkölänkin asioissa taakkana hidastaen asioiden käsittelyä. Tuo ei ole totta. Kaikki puolueiden ehdokkaat hakevat valtakirjaa kärköläläisiltä, ja olemme ehdolla kärköläläisten asioiden hoitamiseksi ja kehittämiseksi, emme ideologian vuoksi. Myös puolueiden ryhmissä saa äänestää oman harkinnan mukaan.

Valtakunnan puoluepolitiikka ja ohjelmat eivät suoraan vaikuta Kärkölässä, vaan poliittisten puolueiden ehdokasryhmien tavoitteet luodaan kärköläläisiltä nousevista asioista ja tarpeista.Politiikka on yhteisten asioiden hoitamista, mutta sitoutumaton ehdokasryhmä yrittää mielikuvilla ja kommenteilla vaikuttaa äänestäjiin ilmoittamalla, että ryhmän ehdokkaat ja valtuutetut eivät politisoi asioita.

Viime vaalien jälkeen nimettiin kuntaan lukuisia työryhmiä ja toimikunta, jonne määräenemmistön saanut ryhmä kutsui jäseniä, eikä halukkuuksia ryhmiin kysytty muilta valtuustoryhmiltä. Mielestäni tämänlainen menettelytapa on politikointia!

Johtopäätökseni on, että valtaapitävä ryhmittymä toteuttaa populistisesti sitoutumattomuuden sloganin varjolla väärää mielikuvaa ja harhaanjohtaa äänestäjiä. Myös sitoutumaton ehdokas tuo omat arvonsa ja ideologiansa mukaan päätöksentekoon. Väitän, että Kärkölän asiat ovat etusijalla kaikkien ryhmien tavoitteissa ja tulevissa päätöksissä.

Kuronen totesi, että sitoutumattomien ryhmässä ei tarvitse ottaa kantaa päätöksenteossa asioihin, joita ei kuntatasolla pystytyä päättämään. Harmi juttu, sillä Kärkölä ei ole erillinen ja riippumaton saareke alueellisten päätösten vaikutuksesta. Päätöksenteossa Kärkölän tulee tehdä vahvasti yhteistyötä maakunnallisesti eri kuntien ja ryhmien kanssa, jotta palvelut voidaan turvata Kärkölässäkin jatkossakin ja Kärkölän tarpeet huomioidaan.

Olen tyytyväinen veronmaksaja, enkä vähättele nykyisen valtuuston päätöksiä, uusia ketteriä palveluita tai hankkeita sekä talkoohenkeä. Toivonkin, että äänestäjät tutustuisivat kuntavaaliehdokkaiden vaalikonevastuksiin tarkemmin. Niistä selviää minkälainen arvopohja sitoutumattomilla ehdokkailla on. Jokunen ehdokkaista on taannoin ollut liittämässä Kärkölää hanakasti Lahteen.

Timo Naapuri

kuntavaaliehdokas (kesk.)

Kärkölä

Kommentoi