Lukijalta: Kaupungin hankintoihin tarvitaan vastuullisuutta

Kaupungivaltuustossa käsitellään muun muassa opiskelu- ja vapaa-ajantilojen puhtaanapitoon liittyviä hankintoja. Antti Yrjönen

Kaupungin eri kohteissa laitoshuolto toimii ja tuottaa puhtaita sekä sisäilmaltaan terveellisiä tiloja kaikille lahtelaisille laadukkaasti. Laitoshuoltajat pystyvät vaikuttamaan työn jäljellään kohteidensa kuntoon, ja heidän ammattitaitonsa on korkealla tasolla. Etenkin korona-aikana puhdistuspalvelun työ on korostunut.

Yleisesti voidaan todeta, että jos työpaikoilla poiketaan yleissitovista työehtosopimuksista, niin tuloksena on jatkossa työehtosopimusten heikentyminen. Jos esimerkiksi toimitilasiivouksen kilpailutuksen voittaa aina se, joka tekee halvimman tarjouksen jättämällä työehtosopimuksen mukaiset palkankorotukset tai lisät maksamatta, johtaa kehitys siihen, että työehtosopimusta noudattavat yritykset supistuvat ja työehtosopimuksen sivuuttavat yritykset kasvavat.

Tämän on todennut muun muassa SAK:n pääekonomisti Ilkka Kaukoranta.

Julkinen sektoi on paras ja huoltovarmin tuottaja kuntapalveluissa. Yksityiset palveluntuottajat täydentävät tarjontaa.

Kun kaupungissa tehdään hankintoihin liittyviä päätöksiä, on tuttu palveluntuottaja se parhain. Hankinnoissa pitää ottaa myös puhtaanapidon laatukriteerit huomioon!

Hankintaprosessit voivat olla myös hyvin hinnakkaita, ja koska niihin tarjoutuu monenlaisia toimijoita, on heidän tarjoamansa hinnan taustalla tarkasteltava myös laadullisia kriteerejä. Uuden toimijan tarjoutuessa hankintaprosessiin mukaan ja voitettuaan sen on toiminnalla aina käynnistysvaikeuksia.

Kaupunginvaltuustossa käsitellään myös kaupungin hankintoihin liittyviä asioita. Minulle on tärkeää, että lahtelaiset ymmärtävät kuinka merkityksellistä on, että heidän tärkeät vapaa-ajan ja opiskelutilansa säilyvät jatkossakin puhtaina ja kunnossa.

Tässäkin asiassa lahtelainen äänestäjä on päättävässä asemassa äänestäessään kuntapalveluiden puolustajia tulevissa kuntavaaleissa.

Sami Korkiakoski

2. luottamusmies (JHL), laitoshuoltaja, kuntavaaliehdokas (sd.)

Lahti

Kommentoi