Lukijalta: | Perheiden hyvinvointi vaatii panostuksia

Lahti menestyy, kun sen kaupunkilaiset menestyvät. Tulevaisuuteen katsovassa päätöksenteossa on huolehdittava erityisesti perheiden hyvinvoinnista.

Joskus pienilläkin asioilla voi olla suuri vaikutus, kuten tällä kaudella tehdyssä suunnanmuutoksessa koskien alle kouluikäisten kerhotoimintaa.

Istuimme sivistyslautakunnassa pitkiä kokouksia keväällä ja syksyllä 2018. Käsittelyssä oli liuta haastavia talouspäätöksiä. Yhtenä sellaisena oli esitys lakkauttaa alle kouluikäisten kerhotoiminta, niin sanottu avoin varhaiskasvatus.

Käytännössä tämä toiminta tunnetaan paremmin Hirsimetsän, Jalkarannan, Perhepuiston, Loviisanpässin ja Tanssimäen kerhoina.

Lakkautusta perusteltiin kerhojen pienillä ja suuresti vaihtelevilla osallistujamäärillä.

Tapaus oli tyypillinen kuntapäättäjän dilemma: lakkauttamista oli esitetty jo aiemmin, toiminnan kaupunkitasoinen kehittäminen oli lopetettu aiemmin ja säästöohjelma edellytti säästöä tilivuoden viivan alle. Lahtelaisten perheiden hyvinvointitiedot sekä kustannusvertailu päiväkoti- ja kerhopaikan välillä eivät tukeneet lakkautuspäätöstä.

Lahtelaiset lapset ja perheet tarvitsevat juuri avoimen varhaiskasvatuksen tapaista matalan kynnyksen palvelua. Törmäyskurssi oli ilmeinen.

Lahtelaiset lapset ja perheet tarvitsevat juuri avoimen varhaiskasvatuksen tapaista matalan kynnyksen palvelua. Törmäyskurssi oli ilmeinen.

Sivistyslautakunta päätti lopulta äänestyksen jälkeen jatkaa kerhotoimintaa eri puolilta kaupunkia. Sen lisäksi lautakunta päätti madaltaa perheiden kynnystä osallistua toimintaan poistamalla pienen kuukausittaisen osallistumismaksun.

Kaupungin noin 700 miljoonan euron budjetissa tämä tarkoitti noin 39 000 euron vuosittaista lisäkulua. Kulu tosin saattaisi muuttua tuloksi, jos edullisempi kerhotoiminta vastaisi perheiden tarpeisiin hinnakkaamman päivähoitopaikan sijaan.

Tämän päivän tilastoista voimme todeta, että sivistyslautakunnan päätös oli oikea. Tammikuussa 2021 kerhotoimintaan osallistui 130 lasta. Perheillä on ollut kysyntää matalan kynnyksen palvelulle ja tuelle. Näiden tietojen valossa kerhotoimintaa tulee kehittää entisestään.

Lahdessa tulisi selvittää perheille maksuttoman lasten kesäajan puistoruokailun aloittamista Helsingin mallin mukaan. Se olisi konkreettinen teko perheiden arjen helpottamiseksi. Myös kerhotoiminnan verkkoa tulisi laajentaa kattamaan kaupungin eri osat, kuten vanha Nastola ja eteläinen Renkomäki.

Meiltä päätöksentekijöiltä vaaditaan ajoittain rohkeutta pitää kaikki mukana yhteiskunnassa ja tukea heitä, jotka sitä eniten tarvitsevat. Lahti ei menesty syömällä perheiden hyvinvoinnin ja lasten kasvun perustaa.

Muutaman kymmenen tuhannen euron säästöillä voi olla suuria inhimillisiä vaikutuksia. Tulevaisuuteen katsominen edellyttää rohkeutta. Tehdään Lahdesta yhdessä reilu kaupunki – jokaiselle!

Kimi Uosukainen

sivistyslautakunnan jäsen, kuntavaaliehdokas (sd.)

Lahti