Pääkirjoitus: | Mökkiläiset kaipaavat mahdollisuutta vaikuttaa

HybridiSuomi, sitoutumaton viestintähanke ja ajatusliike, joka pyrkii luomaan pohjaa keskustelulle Suomen alueiden  tasapainoisesta kehityksestä koronakriisin jälkeisenä aikana, teetti kansalaiskyselyn, jossa selvitettiin muun muassa suomalaisten innostusta kaksoiskuntalaisuuteen. Yli puolet kyselyyn vastanneista piti kaksoiskuntalaisuutta melko tai hyvin merkityksettömänä. Kaksoiskuntalaisuus tarkoittaa sitä, että henkilö voisi maksaa veronsa ja äänestää kahdessa kunnassa.

Vaikka virallinen kaksoiskuntalaisuus ei mökkeileviä suomalaisia innosta, muut tavat osallistua mökkipaikkakunnan toimintaan kyllä kiinnostavat. Kyselyn perusteella yli puolet suhtautuu myönteisesti tai varovaisen myönteisesti mahdollisuuteen suunnata osa maksamistaan tuloveroista muualle kuin vakinaiseen asuinkuntaansa – esimerkiksi mökkipaikkakuntaan tai vanhempiensa asuinkuntaan. Erityisen kiinnostuneita mahdollisuudesta ovat alle 25-vuotiaat.

Joka kolmas mökkiläinen haluaa myös vaikuttaa mökkipaikkakuntansa päätöksentekoon ja tulla siinä kuulluksi. Suosituimmaksi tavaksi he nostavat e-kuntalaisuuden, jossa he saisivat digitaalisen palvelualustan kautta oikeuden asioida kunnassa ja hyödyntää sen palveluita. Yhtä tärkeänä mökkiläiset kokevat digitaalisten palveluiden ja tietoyhteyksien parantamisen – esimerkiksi kuntakohtaiset etätyötilat.

Osa mökkiläisten toiveista on sellaisia, joihin kunnat eivät voi ilman valtakunnallisia päätöksiä itse vaikuttaa. Kuntien kannattaa kuitenkin kuunnella tarkalla korvalla mökkiläisten toiveita ja mahdollisuuksien mukaan kehittää esimerkiksi vapaa-ajanasukkaiden vaikutusmahdollisuuksia. Kyselyssä mökkiläiset esittivät toiveen esimerkiksi mökkiparlamentista, jossa kartoitettaisiin mökkiasukkaiden toiveita kunnan palvelujen kehittämiseksi ja osallistetaan heitä kunnalliseen päätöksentekoon. Tällaisen tai vastaavan toiminnan ei luulisi Päijät-Hämeen kunnillekaan olevan ylitsepääsemättömän vaikeaa toteuttaa.