Lukijalta: TES-järjestelmät tukevat sekä työntekijöitä että työnantajia

Olemme STTK:n Lahden paikallistoimikuntana seuranneet huolestuneena Teknologiateollisuus ry:n jakautumista kahdeksi järjestöksi. Teknologiateollisuuden irtaantuminen TES-neuvotteluista heikentää palkansaajien neuvottelujärjestelmää.

Aikaisemmin työnantajaliitto Metsäteollisuus ry teki saman, ja pelkona on, että muut alat seuraavat perässä. Ammattiliitot puolustavat jäsentensä etuja, ja nyt viimeistään jokaisen liittoon kuulumattoman tulisi herätä, sillä järjestäytymättömän etua ei valvo kukaan ja jatkossa yksinpärjääminen on entistä vaikeampaa.

Työehtosopimuksilla on perinteisesti ostettu työrauha. Nyt osa työnantajista perustelee työehtosopimuksista irtautumista sillä, että ne eivät ole taanneet työrauhaa tähänkään mennessä, vaan laittomia lakkoja on ollut liikaa.

Pitää muistaa, että Suomen työmarkkinat ovat olleet varsin rauhalliset verrattuna esimerkiksi Ranskaan tai muihin maihin, joissa sopimusjärjestelmät eivät ole keskitettyjä.

Se, että keskitetystä sopimusjärjestelmästä irtaudutaan, ei pelkästään tuo työrauhaa tai vakautta markkinoille. Vakaat työmarkkinat ovat olleet myös vakaan yhteiskunnan elinehto.

Ay-toimijoilla on aito huoli siitä, että työehtoja lähdetään polkemaan. Mitä takeita työntekijöille on annettu siitä, että neuvottelut olisivat aidosti tasavertaisia? Nykyiset työehtosopimukset korostavat työnantajan tulkintaetuoikeutta ristiriitatilanteissa.

Työnantajien puheissa haikaillaan esimerkiksi Ruotsin perään, mutta samalla jätetään mainitsematta, että siellä työntekijöillä on laajempi suoja neuvottelujärjestelmässä muun muassa työntekijää suosivan tulkintaetuoikeuden myötä. Mielestämme työntekijöiden asemaa neuvottelupöydässä tulee vahvistaa.

Siitä olemme samaa mieltä, että työmarkkinat kaipaavat uudistamista. Työmarkkinoilla on kaksi osapuolta, ja tämänkaltaiset irtiotot yhteisistä järjestelmistä eivät paranna yhteistä neuvottelukulttuuria.

Ay- liike on syystäkin varpaillaan, eikä puheet siitä, että ammattiliitot olisivat ajaneet työnantajat pois yhteisistä sopimusjärjestelmistä paranna tilannetta yhtään. Nyt tarvitaan aitoa yhteistyötä ja sitä voidaan lähteä rakentamaan paikallisen vuoropuhelun kautta.

Marja-Leena Durgut

Saija Granlund

Marjut Hakala

Siru Heromaa-Karjalaine

Tanja Leppikari

Irina Martiskainen

Jaana Seppälä

Outi Sirvo

Ulla Tanttu

Aija Viikilä

STTK:n Lahden paikallistoimikunta

Kommentoi