Lukijalta: Kuntasuunnittelua Nostavalla

Valtatielle 12 oli suunnitteilla 2010-luvun alkupuolella viisi eri linjausta, joista valittiin poliittisten päättäjien toimesta kaikkein kallein reitti, kuten useilta ihmisiltä ja kansalaisten suusta olemme saaneet kuulla, ja ihmiset usein kysyvätkin, miksei tietä tehty Renkomäestä Hollolaan Ala-Okeroistentietä leventämällä Pulla-Poikien risteykseen.

Tien linjaus on nyt siinä, missä se maksoi yli 50 miljoonaa enemmän – joidenkin tietojen mukaan vieläkin enemmän. Allekirjoittanut oli mukana kaikissa tiehen liittyvissä palavereissa ja yleisöinfoissa, joissa useaan otteeseen asiaa myös tiedusteltiin useiden asukkaiden aloitteesta.

Tie haluttiin vetää myös perinnemaiseman läpi Nostavalle. Tiedustellessani, miksi näin menetellään, silloinen Hollolan maankäyttöinsinööri kommentoi tiedotustilaisuudessa, ettei alue ole niin perinnemaisemaa.

Onko olemassa osittain perinnemaisemaa, en tiedä. Tien rakentamisen aikoihin yllättäen alue, jossa itsekin asun, muuttui maakuntakaavassa M1-alueeksi.

Alue oli vielä 2005 perinnemaisemaa, jolloin jouduin Museovirastolta hakemaan suunnittelutarveratkaisua omakotitalolleni, jota en saanut, koska alueelle ei saa rakentaa puolitoistakerroksista taloa. Kun protestoin, että viereisellä tontilla niitä on neljä, Museovirasto ilmoitti, että Hollolan kunta on myynyt tontit rakennuslupineen Museovirastoa kuulematta.

Tie on nyt siinä missä on ja halkoo viljelykäytössä olevia peltoja, ja aluekin on taas ehkä perinnemaisemaa. En pysy enää perässä. Ainakaan naapuri ei saanut rakennuslupaa 2019 Hollolan kunnalta, kun on kuulemma perinnemaisemaa.

Museovirasto ilmoitti, että Hollolan kunta on myynyt tontit rakennuslupineen Museovirastoa kuulematta.

Hollolan kunta teetätti valtatielle 12 Nostavalle liittymän noin 1 500 metrin päähän Hopeakallion liittymästä Lahden suuntaan. Hollola on Lahden kaupungin kanssa suunnitellut alueelle maankaatopaikkaa, hienompi nimi on kierrätyspuisto.

Tälle alueelle on tehty liittymä valmiiksi, Sillanrakentajantie nimeltään, joka on liitetty Tikkakallion yksityistiekunnan Kuusenalantiehen, jonka nimi on muutettu Hipoharjuntieksi.

Hollolan kunta ei hoida Sillanrakentajantien kunnossapitoa. Tie on keskeneräinen, ja siinä on ohut kulutuskerros kivituhkaa. Tiellä on paljon liikennettä, jota Nostavalle ohjataan valtatielle 12 opastein.

Nostavalla olevat asukkaat käyttävät liittymää työ- ynnä muihin matkoihin, mikä kuormittaa Tikkakalliontietä moninkertaisesti valtatien 12 avaamisen jälkeen.

Nostavan yksityistiekunnan ylimääräisessä kokouksessa 3.8.2021 tiekunta päätti äänin 80–20, ettei Nostavan yksityistiekunta ota Sillanrakentajantien alkuosaa Nostavan liittymästä hoitoonsa, koska tie ei ole liikennekelpoinen eikä valmis kunnossapidolle, koska siitä puuttuu kulutuskerros.

Samaisessa kokouksessa Hollolan kunnan virkamies ilmoitti, ettei Hollolan kunta ota tietä hoitoonsa, perustellen, ettei kunta hoida muitakaan yksityisteitä. Lahden kaupunki on myös Hollolan kunnan kanssa suunnitellut alueelle rautatieaseman ja pienen kylän sekä esisuunnitellut ja kaavoittanut alueelle tontteja.

Ehkäpä logistiikkakeskuskin herää uudelleen henkiin. Nostavan yksityistiekunta lähetti virallisen kyselyn Hollolan kunnalle, mitä he aikovat kyseiselle alueelle rakennuttaa ja mitä tehdä Sillanrakentajantielle jatkossa.

Jarmo Häkkinen

Hollola

Kommentoi