Yritystilaus tunnistettu

Voit käyttää palvelun kaikkia sisältöjä vapaasti. Jos haluat kommentoida, kirjaudu sisään henkilökohtaisella Mediatunnuksella.

Pääkirjoitus: | Rajoitusten purkaminen on jo nurkan takana

Korona-aikaa on eletty yli puolitoista vuotta. Poikkeusolot kyllästyttävät jo, vaikka koronaa edelleen myös pelätään. Ainoa ulospääsy on tarpeeksi kattava rokotesuoja.

Maan hal­li­tus vies­tit­ti jo viik­ko sit­ten, et­tä ra­joi­tuk­sia voi­daan al­kaa vä­hi­tel­len pur­kaa, kun ro­ko­tus­kat­ta­vuus nou­see. Lo­ka­kuus­ta tuli ra­ja­pyyk­ki: sil­loin pi­täi­si 80 pro­sen­til­la yli 12-vuotiaasta vä­es­tös­tä ol­la ro­ko­tuk­sen an­ta­ma suo­ja. Näh­tä­väk­si jää, mi­ten se to­teu­tuu, mut­ta ta­voit­tee­seen on py­rit­tä­vä.

Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän alueen koronayhteistyöryhmän maanantaina ilmoittama arvio osuu samaan haarukkaan. Päijät-Sotenkin alueella on mahdollista saavuttaa sama rokotuskattavuus noin kuukauden päästä, mikäli tehosterokotuksiin hakeudutaan heti, kun kuusi viikkoa on kulunut ensimmäisestä rokotuksesta. Nuorten aikuisten rokotuskattavuus on kuitenkin alueellamme erityisen alhainen.

Sairaalahoitoa vaativien koronapotilaiden määrässä ei ole viime viikkoina tapahtunut suurta vaihtelua. Uusien tapausten ilmaantuvuusluku ja positiivisten vastausten osuus otetuista näytteistä ovat olleet hieman nousussa.

Epidemia painottuu alueellamme Lahteen, jossa on voimassa yhtymän hallituksen tekemä päätös yleisötilaisuuksien rajoittamisesta 26. syyskuuta asti.

Poikkeusajasta on nyt rimpuiltava eroon ainoalla toimivaksi todetulla tavalla. Tässä kun­tien, kou­lu­jen, ter­vey­den­huol­lon, elin­kei­no­e­lä­män ja har­ras­tus­pii­rien vies­ti on nyt hy­vin sel­keä: Ot­ta­kaa ro­ko­tus!

Elä­mä ra­joi­tus­ten ja pel­ko­jen kes­kel­lä ko­et­te­lee. Lu­jil­la on ol­tu ja ol­laan pait­si ter­vey­den­huol­los­sa myös esi­mer­kik­si kou­luis­sa, kau­pois­sa ja yleen­sä­kin kaik­ki­al­la, mis­sä täy­si etä­työ ei ole mah­dol­lis­ta tai ai­heut­taa ai­na­kin pal­jon li­sä­työ­tä ja li­säst­res­siä. Erityinen huoli on nuo­ris­ta, joi­den elämän keväästä iso osa on kulunut täs­sä ku­ri­muk­ses­sa.

Vies­ti on nyt hy­vin sel­keä: Ot­ta­kaa ro­ko­tus!