Pääkirjoitus: Myös iäkkäillä on oikeus luontoon

Tällä viikolla kiinnitetään huomiota ikäihmisiin Vanhustenviikon vauhdittamana. Valtakunnallista Vanhustenpäivää vietettiin ensimmäisen kerran vuonna 1954 Helsingissä. Juhlavaan sävyyn tuolloin kehotettiin ”omaisia muistamaan ja tuomaan ilmi koko yhteiskunnan kiitollisuus sille polvelle, joka on nykypolven elämän rakentanut.”

Viisi vuotta myöhemmin Vanhustyön keskusliitto päätti järjestää pääjuhlan eri paikkakunnilla yhteistyössä paikallisten jäsenjärjestöjensä kanssa. Vanhustenpäivää seuraavaa viikkoa alettiin viettää Vanhustenviikkona 1970-luvun alussa. Saman vuosikymmenen lopulla vakiintui tapa valita viikolle oma ­teema.

Tänä vuonna Vanhustenviikkoa vietetään 3.–10. lokakuuta teemalla Luonto antaa voimaa – Naturen ger kraft. Luonnolla on suuri merkitys erityisesti iäkkäiden hyvinvointiin. Ihmisen vanhetessa aistitoiminnot hidastuvat ja ympäristön havainnointi vaikeutuu, mutta luonnossa monet iäkkäät ihmiset kokevat kuitenkin rauhoittuvansa ja ajatustensa kirkastuvan.

Iäkkäille pitää turvata mahdollisuus ylläpitää luontosuhdettaan ja mahdollisuus nauttia luonnosta omalla yksilöllisellä tavalla ja toimintakyvystä riippumatta. Luonto on huomioitava jo iäkkäiden asuinpalveluja rakennettaessa sekä tekemällä lähiluontokohteista helposti saavutettavia, esteettömiä ja turvallisia liikkua.

Vanhustenviikon teema tukee ajatusta luonnon terveys- ja hyvinvointivaikutuksista sekä luontoyhteyden ylläpitämisestä. Siksi esimerkiksi ikäihmisiä ulkoiluttavien vapaaehtoisten työ on erityisen merkityksellistä, ja sitä soisi tapahtuvan ympäri vuoden, ei vain teemaviikolla. Olisiko juuri sinulla irrottaa tähän hetki viikostasi?

Luonnolla on suuri merkitys erityisesti iäkkäiden hyvinvointiin.

Kommentoi