Lukijalta: Tuulivoimalaskelma

Hollolassa ”torpattiin” tuulivoimahanke. Täytyisikö asiaa harkita uudelleen? Päättäjien ratkaisuun vaikuttaa tieto, tunne ja politiikka. Suurin painoarvo täytyisi olla tiedolla.

Tässä olisi laskettua tietoa. Käytetyt lähtöarvot ovat tietysti noin-arvoja, koska voimalasta saadusta energiamäärästä ei voi olla eksaktin tarkkoja arvoja, ja niissä esiintyy vuotuista vaihtelua.

Tällä hetkellä valtakunnan verkkoon tuotetusta sähköstä tulee Motivan mukaan CO2-päästöjä keskimäärin 158 kg/Mwh, ja tuulivoimalla tulee päästöjä 10 kg/MWh.

Suomessa yksi tuulivoimala tuottaa sähköä vuodessa noin 10 000 MWh, ja päästöt on noin 10 kg/MWh. Täten tuulivoimalla tuotettu sähkö säästää 158–10=148 kg/MWh. Hollolaan suunniteltu voimala säästäisi siten 10 000x148=1 480 000 kg vuodessa CO2-päästöjä.

Bensiinikäyttöisellä autolla ajaminen tuottaa päästöjä noin 140 g/km. Autolla ajetaan vuodessa noin 15 000 km, joten CO2-päästöjä syntyy 15 000 x 0,14 = 2 100 kg.

Voimalan ”säästöt” vastaisivat siten 1480 000:2 100=705 auton päästöjä. Sähköauto kuluttaa akustaan energiaa noin 15–20 kWh/100km. Jos autolla ajetaan se 15 000 km/vuosi, on vuotuinen energiantarve 150x17=2 550 kWh = 2,55 MWh.

Voimalaitokselta täytyy sähköä lähteä verkkoon kaksinkertainen määrä, kun kaikki häviöt huomioidaan. Tuulivoimalan vuosituotanto 10 000 MWh riittäisi siten 10 000:2x2,55=1 960 auton tarpeeseen.

Hollolassa on noin 10 000 henkilöautoa joten 4–5 voimalaa riittäisi niiden sähköntarpeeseen. Jos Suomessa olisi miljoona sähköautoa, tarvittaisiin noin 500 tuulivoimalaa tuottamaan sähköä niiden tarpeisiin.

Paras säästämisen tapa on tietysti olla tuottamatta päästöjä. Nyky-yhteiskuntarakenne on silti sellainen, että massiivinen henkilöautoista luopuminen on melko hankalaa, ja jostain on kuitenkin lähdettävä liikkeelle.

Tuulivoimalan maisema- melu- ja välkehaitat ovat tietysti oma asiansa, mutta eivät kovin merkittäviä.

Hollola hinkuaa Hinku-kunnaksi. Mistä muualta voitaisiin saada näin suuria päästövähennyksiä?

Raimo Mikkola

Kommentoi