Lukijalta: | Sote-yhdenvertaisuus Hollolassa toteutuu, jos kunnanvaltuutetut niin tahtovat

Hollolan kunnanvaltuutettu Pentti Lampi kirjoitti sote-uudistuksen uhkakuvista ( Seutu4 13.10.), jotka ovat konkretisoituneet Hollolassa. Lääkintäneuvos Lammen mukaan hyvinvointialueemme tarvitsee päätöksentekoa, joka varmistaa väestölle tasavertaiset sote-lähipalvelut.

Lampi on huolissaan, mitä merkitsee lähipalvelujen lakkauttaminen iäkkäille, lapsiperheille, toimintakyvyiltään heikentyneille asukkaille, joilla on huonot julkiset kulkuyhteydet. Lampi mainitsee Hollolan toisen kuntaosakeskuksen Vesikansan lääkäripalvelujen lopettamisuhan. Toisesta kunnan osakeskuksesta Hämeenkoskelta lääkäri- ja muut sote-palvelut jo vietiin.

Kunnan ja Päijät-Hämeen hyvinvointityhtymän palvelusopimuksessa molempien osakeskusten peruspalvelut on kuitenkin nimellisesti mainittu. Vuoden 2022 palvelusopimuksen pykälä 7:ssä on kirjattu seuraavasti: ”Hämeenkosken ja Kalliolan osakeskusten peruspalveluja tarjotaan ensisijaisesti paikan päällä rationaalisin mallein.

Mikäli tämä resurssikysymyksistä johtuen ei ole mahdollista, tulee etsiä toimivia ratkaisuja asiakkaille, joilla on taajaan toistuva palvelutarve tai rajatut liikkumisen mahdollisuudet esimerkiksi liikkuvin näytteenottopalveluin.”

Yhdenvertaisuuden toteutumiseen tarvitaan sekä Hämeenkoskelle että Vesikansaan hyvinvointityhtymän palvelusopimuksen mukaiset rationaaliset sote-palvelumallit. Vesikansassa malli on vielä olemassa, ja Hämeenkoskelle sellaisen uudelleen pystyttäminen onnistuu helposti esimerkiksi Seuralaan. Sopimuksessa mainittua liikkuvaa yksikköä on jo kokeiltu, toimimattomaksi ja kalliiksi todettu.

Lääketieteen tohtori, Hollolan kunnan- valtuutettu (kok.)

Hämeenkoski

Vesikansassa malli on vielä olemassa, ja ­Hämeenkoskelle sellaisen ­uudelleen pystyttäminen onnistuu helposti esimerkiksi ­Seuralaan.