Lukijalta: | Kierrätyspuiston kaavamerkinnät ja selvitykset

Vuosina 2015–2017 Päijät-Hämeen liitto ja Hollola halusivat Hollolan kehätie-kierrätyspuistokohteelle ilman asukasvastustusta olevat kaavamerkinnät maakuntakaavaan 2014 ja Rambollin laatimaan Hollolan strategiseen yleiskaavaan 2017. Liikenneyhteyksien parantuessa Aikkala palasi maakuntakaavaehdotukseen luonnonvaralogistiikan kehittämisen (llk)/kaatopaikka -alueeksi keväällä 2015. Kunnat voivat tehdä yleiskaavassaan kaatopaikkavarauksen llk-alueille.

Päijät-Hämeen liiton mukaan maakuntakaavatyön aikana ei ennätetty tehdä kierrätyspuiston aluevaihtoehtojen selvitystä. Todellinen syy oli kuitenkin Nastolan hankkeen kova asukasvastustus. Piti saada ilman asukasvastustusta oleva sijoituspaikka.

Koska Aikkala oli jo paikannimenä maakuntakaavaehdotuksessa, piti tehdä erilliset selvitykset eri paikannimillä. Aikkalan tulisi myös olla ensimmäinen tulevassa sijaintipaikkaselvityksessä.

Liiton Lahdelle ja Rambollille (22.8.2016) laatimassa paikkatietoanalyysissä Hollolan Okeroinen -kohteesta mainitaan: ”Maakuntakaavassa ei merkintöjä, luonnoksessa alue osin luonnonvaralogistiikan kehittämisaluetta”. Alue on Aikkalan llk2-alue, mutta sitä ei mainita.

Maakuntakaavassa 2014 ei määritellä kierrätyspuisto-termiä. Syyskuuhun 2016 mennessä Aikkalasta ei tullut muistutuksia.

Hollolan yleiskaavan syksyn 2016 luonnosvaiheen selostuksen työpaikat ja palvelut (TP) -osiossa paikannimi on ”Soramäen eritasotasoliittymän eteläpuoliset alueet” eikä maakuntakaavan mukainen Aikkala. Asiakirjoissa ei mainita Aikkalaa, llk2 -aluetta, kierrätyspuistoa, jätteenkäsittelyä eikä kierrätystä. Alue ei ulotu llk2 -alueelle. Muistutuksia ei tullut. Vaikka liitto lausunnossaan sanoo noudattavansa uutta, lähes hyväksyttyä maakuntakaavaa, jostain syystä ei mainita eikä määritellä uutta llk-termiä eikä Aikkalaa.

Elokuussa 2018 Hollola kuitenkin kiisti tehneensä kaatopaikkavarausta.

Marraskuussa 2016 maakunnan yhteistyöryhmien kokouksessa liitto kehotti Hollolaa viemään Aikkalan / Okeroinen kierrätyspuistokohdetta eteenpäin yleiskaavassa.

Vuosien 2015–2016 Etelä-Suomen Sanomien ja Hollolan Sanomien julkaisemissa maakuntakaavaa koskevissa artikkeleissa ei käsitellä kaavaan uusina tulleita kaatopaikka-alueita. Maakuntakaava hyväksyttiin 2.12.2016. Aikkalasta ei tullut valituksia.

Hollola asetti 14.12.2016 jätteenkäsittelyn yleiskaavan ehdotusvaiheen selostukseen ja pääkarttaan paikannimillä ”Riihimäentien varrella kehätien eteläpuolella sijaitseva luonnonvaralogistiikka-alue” ja ”Riihimäentien varren alueen teollisuus- ja työpaikka-alue”. Aikkalaa ja kierrätyspuistoa ei nytkään mainita. Soramäen TP-alue vaihtui pinta-alaltaan yli 1,5-kertaiseksi kattaakseen llk2 -alueen. Muistutuksia ei tullut. Liitto ei mainitse lausunnossaan näitä muutoksia eli kaatopaikkavarausta.

Joulukuussa 2016 Hollolan konsernijaosto antoi liitolle sijaintipaikkaselvityksen (Sito, 8.12.2017) toimeksiannon paikannimellä: ”alueet myös hyvän saavutettavuuden kannalta pääväylät huomioiden.” Siton selvityksessä paikannimi on kehätie.

Hollolan kaavoituskatsauksessa (15.3.2017) ei mainita kaatopaikkaa eikä Aikkalan llk2-aluetta. Katsaukseen maakuntakaavasta antamassaan lausunnossa liitto ei mainitse kaavan tulleita kaatopaikka-alueita eikä Aikkalaa.

3.4.2017 valtuusto teki tietämättään yleiskaavan Aikkalan llk2-alueelle ja Okeroinen-kohteelle kaatopaikkavarauksen (”Kierrätyspuistoon on varauduttu Hollolan strategisessa yleiskaavassa (hyv. 2017)”, Sito, 8.12.2017). Valituksia ei tullut.

Elokuussa 2018 Hollola kuitenkin kiisti tehneensä kaatopaikkavarausta: ”Nyt selvityksessä olevalle alueelle ei ole varausta strategisessa yleiskaavassa.” ( Seutu4, 22.8.2018). Siton selvityksessä kehätie-vaihtoehto pärjäsi hyvin maakuntakaavan määrityksineen ja yleiskaavavarauksineen.

Näillä kaavamerkinnöillä ja selvityksillä kierrätyspuiston alueen nimeksi vaihemaakuntakaavaan 2021 saatiin kehätie. Maakuntakaavoissa 2006 ja 2014 saman alueen paikannimi on Aikkala.

Olavi Uusitalo

professori, kauppatieteiden tohtori

Hollola