Lukijalta: Digitalisaatio haastaa ja mahdollistaa, mutta ikäihmiset on pidettävä mukana

Julkisten sosiaali- ja terveyspalveluiden digitalisaatio eli sähköistyminen etenee kovaa vauhtia, ja muutos on seuraavien vuosien aikana nopeaa.

Päijät-Häme on tehnyt Harjun terveyden kautta uraa uurtavaa työtä luoden mahdollisuuksia esimerkiksi ympärivuorokautiseen palveluiden saavutettavuuteen kotisohvalta käsin. Digitalisaatiosta odotetaan suurta rakennemuutosten välinettä ja samalla kustannusten säästäjää.

Väestön ikääntyminen puolestaan on eräs sosio­ekonomisen ja poliittisen järjestelmän suurista haasteista. Vuoteen 2025 mennessä meillä on ainakin 11 prosenttia vähemmän 20-vuotiaita mutta 50 prosenttia enemmän 60-vuotiaita.

Terveysteknologiasta odotetaan ratkaisuja väestön ikääntymisen tukemiseen, kotona selviytymiseen, ammattilaisen työn helpottamiseen sekä erityisesti sairauksien omahoitoon ja seurantaan.

Teknologisen kehityksen edetessä nopeaa vauhtia Ikääntyvät ihmiset kohtaavat yhä monimutkaisemman maailman, jossa rahaa ei saa enää pankin tiskiltä eikä pankki­kirjoja ole, terveys­tiedot siirtyvät nettiin ja ajat terveys­keskukseen saa myös helpoiten netin kautta.

Uudella hyvinvointi­alueella tuleekin huomioida eri asiakasryhmät, joista ikääntyneet ovat suurin. Ikääntyneet ovat keskenään omia yksilöitä, ja näin myös ratkaisujen tulee olla erilaisia ja räätälöityjä.

Teknologisten ratkaisuiden on oikeasti tuettava ikääntyneiden turvallista arkea ja tuotava esimerkiksi teknologiaan perehtyneille omaisille mahdollisuuksia seurata etäältäkin ikääntyneen vointia.

Avainasemassa ikääntyneiden pitämisessä mukana ovat omaiset. Mutta myös kunnilla, järjestöillä, yhdistyksillä sekä monilla vapaaehtoisilla on tärkeä rooli.

Tarvitsemme vastuunjakoa ja toisaalta yhteisvastuuta. Ikääntyneiden oppimis­tapa ja -ympäristö tulee saada mieluisaksi. Teknologisten ratkaisuiden on oikeastituettava ikääntyneiden turvallista arkea ja tuotava esimerkiksi teknologiaan perehtyneille omaisille mahdollisuuksia seurata etäältäkin ikääntyneen vointia.

Yhteiskunnassa kulkee vielä pitkään rinnakkain vahva teknologiasukupolvi, joka on tottunut äly-ympäristöön jo taaperosta asti. Toisessa päässä on sukupolvi, joka on tottunut henkilökohtaisiin kontakteihin ja paperiseen maailmaan.

Suurin haaste lieneekin, osataanko tehdä sellaisia teknologisia ratkaisuja, jotka ottavat huomioon ikääntyvien kyvyn oppia käyttämään teknologiaa ilman, että se syrjäyttää tai aiheuttaa vielä enemmän yksinäisyyttä?

Digitalisaatio ei saa muodostua itseoikeutetuksi välineeksi, jolla ikäänty­vien koetaan pärjäävän yhä pidempään yksin tai omatoimisesti.

Ihmisten välistä vuoro­vaikutusta ja yhteisöllisyyttä on hyvä opiskella myös yhdessä nuorten suku­polven kanssa, joka viettää paljon aikaa virtuaalimaailmassa.

Kristiina Hämäläinen

Hyvinvointijohtaja, ­sairaanhoitaja YAMK

Aluevaaliehdokas (kok.)

Kommentoi