Lukijalta: | Valtatie 24:n kehittäminen vaatii yhteistä työtä

Käynnistin kaksi vuotta sitten Päijät-Hämeen maakunta­liiton kanssa hankkeen, jonka tarkoitus on edistää vt24:n pitkäjänteistä kehittämistä. Työhön on osallistunut aktiivisesti seitsemän kuntaa, kolme maakuntaliittoa, kaksi ely-keskusta ja monta muuta toimijaa.

On selvää, että valtatien kehittäminen on edellytys elinvoiman kasvulle kolmen maakunnan alueella. Tavoitteenamme on nopeuttaa työssäkäyntiä sekä lisätä yritystoimintaa.

Olen toiminut työ­ryhmän puheenjohtajana, ja sen vuoksi järjestin myös avoimen keskustelutilaisuuden valtatie 24:n kehittämisestä Vääksyssä Hotelli Tallukassa.

Avoin tilaisuus keräsi sankoin joukoin kiinnostuneita puhumaan valtatien kunnosta ja lähivuosien suunnitelmista. On selvää, ettei tien tulevaisuus ole yhdentekevää asukkaille eikä kuntien elinvoiman vahvistamiselle.

Lahden ja Padasjoen välinen osuus on noin 67 kilometriä pitkä, ja sen kehittämisestä on keskusteltu jo viisi­kymmentä vuotta.

Korona näkyy liikennemäärien notkahduksessa, mutta tiellä on runsaasti liikennettä siitä huolimatta. Esimerkiksi elintarvike­teollisuus on yksi merkittävimmistä väylän käyttäjistä, ja raskaan liikenteen osuus tien käyttäjistä kasvaa Vääksyn pohjois­puolella yhdeksään prosenttiin.

Lahden ja Padasjoen välinen osuus on noin 67 kilometriä pitkä, ja sen kehittämisestä on keskusteltu jo viisikymmentä vuotta.

Tämän lisäksi valtatielle kulkee niin työmatkaliikennettä, puukuljetuksia, teollisuuden logistiikkaa kuin matkailijoita.

Vt24 on reitti Himoksen matkailukeskittymään Jämsään.

Valtatie 24 vaatii yhteistä tahdonvoimaa. Yhteinen tavoite työryhmässä olevien kuntien kesken aina Lahdesta Jämsään on vt24 Lahden pään nopeuttaminen ja turvallisuudesta sekä sujuvasta liikkumisesta huolehtiminen.

Tavoitteena on myös kävelyn ja pyöräilyn edistäminen sekä joukkoliikenteen kehittäminen. Muun muassa liittymät, pysäkkijärjestelyt, ohituskaistat, pientareet ja valaistus vaativat huomiotamme.

Paimelantien ja Ilmotuntien liittymän parantaminen ja Vääksynsillan uusiminen on saatu jo mukaan ely-keskuksen suunnitelmiin.

Myös MAL-sopimuksen myötä saatavia rahoja tulee hyödyntää vt24:n kehittämisessä.

Eduskunta vie eteenpäin 12-vuotista liikenne­suunnitelmaa, johon minulla on ollut selkeät terveiset jo luonnosvaiheessa: Kattava maantieverkko ja hyvät poikittaisliikenteen yhteydet ovat edellytys koko Suomen kasvulle. Poikittaisliikenne on jäänyt sivurooliin, kun tieliikenteen jo kaksi hallituskautta pitkäjänteisesti kasvaneita resursseja on jaettu.

Hyväkuntoiset tiet mahdollistavat yrittäjyyden, viennin ja työssäkäynnin. Koen tarvetta katsoa liikenne­politiikassa kauas ja toimia yhdessä.

Hilkka Kemppi

Kansanedustaja (kesk.)

Asikkala