Lukijalta: | Hyvinvointialue on yhtä kuin Päijät-Hämeen elinvoima-alue

Tammikuussa 2022 valitaan uudet aluevaltuutetut. Yleisesti aluevaltuutetut päättävät sosiaali- ja terveystoimen sekä pelastustoimen järjestämisestä.

Konkreettisesti alue­valtuutetut tulevat myös päättämään esimerkiksi siitä, missä terveyskeskukset ja sairaalat sijaitsevat, missä määrin niitä ulkoistetaan, mitä toimintoja eri toimi­pisteissä on ja miten ­lääkäriin tai hoitajaan saa yhteyden.

Terveyskeskuksia on Päijät-Hämeessäkin jouduttu karsimaan ja toimintoja supistamaan, ja tähän on varmasti ollut perusteitakin.

Ammattitaitoa ja neuvokkuutta tulee vaatimaan Päijät-Hämeen elinvoimaisten ja kasvavien taajamien peruspalvelujen turvaaminen ja niiden kustannus­tehokas järjestäminen siellä, mihin veronmaksajat haluavat kotinsa perustaa.

Päijät-Häme on erittäin riippuvainen siitä, mikä on Lahden vetovoima ja miten se kehittyy vai kehittyykö. Ympäristökunnat ovat varmasti valmiita antamaan kehitystyöhön ja Lahden vetovoiman kehittämiseen täyden tukensa ja osaamisensa.

Päijät-Hämeen ehdoton etu ja valttikortti on sijainti Järvi-Suomen porttina, mutta sen hyödyntäminen on vielä vahvasti työn alla. Pystymme tarjoamaan kaupunkimaisia ja luonnonläheisiä asuinympäristöjä niitä haluaville.

Päijät-Häme on erittäin riippuvainen siitä, mikä on Lahden vetovoima ja miten se kehittyy vai ­kehittyykö.

Jokainen varmasti ymmärtää, ettei palvelujen taso ja kattavuus voi kustannus­syistä olla samanlainen koko Päijät-Hämeen alueella, vaan tiettyjen toimintojen keskittäminen on välttämätöntä.

Liiallinen ja tarpeeton keskittäminen johtaa taas negatiivisten ennusteiden toteutumiseen ja nyt elinvoimaisten taajamien kasvun pysähtymiseen ja näivettymiseen.

Oman Päijät-Sotemme tulevassa hallinto­muodossa tehtävät päätökset ohjaavat myös maakuntamme elinvoimaa tulevaisuudessa.

Hyvinvointialue on yhtä kuin Päijät-Hämeen elinvoima-alue, joten tehtävät päätökset ja linjaukset todellakin vaikuttavat tulevaisuudessa alueemme veto- ja pitovoimaan. Sama pätee esimerkiksi kouluverkkoon.

Aluevaltuutettujen pohdittaviksi tulee monia vaikeita asioita. Saako lääkäriin yhteyden pelkästään videopuhelulla vai tavoitellaanko vielä lähipalveluita henkilökohtaisine palveluineen? Lisätäänkö rahaa ja resursseja nuorten mielenterveys­ongelmien ehkäisyyn, perhepalveluihin, vanhus­palveluihin vai kaikkiin näistä? Miten voisimme katkaista ylisukupolvisen syrjäytymisen kierteen Lahden seudulla?

Toivottavasti puolueiden erilaiset ideologiat eivät näy päätöksissä siten, että päijäthämäläisen arjen hyvinvointi tai palveluiden saavutettavuus heikkenee. Tämä voi näkyä esimerkiksi siinä, missä määrin painotetaan palvelujen hajauttamista tai keskittämistä tai miten suuri rooli palveluissa annetaan yksityisille yrityksille.

Tulevien valtuutettujen päätösvalta ei ole rajatonta, sillä he eivät voi vaikuttaa alueella käytettävissä olevaan rahamäärään, ainoas­taan rahojen jakamiseen. Tulevaisuuden rahoitusmallin päättävät valtio­tason poliitikot aikanaan.

Uudistuksen keskeisenä tavoitteena on lisätä kansalaisten tasa-arvoa ja vastata Suomen ikääntymisen tuomiin haasteisiin. Tämän avulla halutaan parantaa palvelujen saatavuutta ja kaventaa alueellisia hyvinvointi- sekä terveyseroja.

Tavoitteena on myös parantaa perus- ja erityistason ­sairaanhoidon yhteispeliä.

Uudistuksen tarkoituksena on, etteivät kun­tien resurssit ja osaaminen palvelujen järjestämisessä eriarvoistaisi Suomea alueellisesti.

Varmasti leveämmät ja isommat hartiat kantavat paremmin, kun vain osataan toimia ja tehdä päätöksiä tehtävälähtöisesti koko Päijät-Hämeen hyvin­vointi ja elinvoima huomioiden.

Äänestämällä 23.1.2022 aluevaaleissa voit vaikuttaa.

Lasse Peltonen

Kunnanvaltuutettu (sd.)

Päijät-Hämeen hyvinvointi­yhtymän ­yhtymähallituksen jäsen

Hollola