Lukijalta: | Alueellisten sote-palveluiden kehittäminen

Nastola, tuo itäinen osa suurentunutta Lahtea. Nastolan alueella asui 14 211 henkilöä vuonna 2019. Mielestäni tämän takia alueiden asukkaiden palveluntarpeita ei tule unohtaa yleisissä sote-suunnitelmissa.

Nastolan ja Lahden kuntaliitoksessa oli luvattu säilyttää palveluja ja toimintoja, kuten terveyskeskuspalvelut. Tällä hetkellä Nastolan alueen asukkaat odottavat päivitettyä ja uudistettua sote-asemaansa. Kaikille Päijät-Hämeen alueen asukkaille tulee saada asialliset ja monipuoliset terveydenhoidon palvelut. Etäisyydet sote-palveluihin tulisi olla siedettäviä ja alueen sote-keskuksen palvelut tulisi säilyttää nykyisellään.

Pidän monipuolisten palveluiden kehittämisestä, kuten tarpeenmukaisista digipalveluista. Näiden tulee palvella käyttäjäänsä ja luoda turvallisuutta sekä helpotusta arkeen.

Digipalvelut tulee ohjata niitä haluaville henkilöille, sillä kaikilta ei voida vaatia täydellistä osaamista nopeasti kehittyvien palveluiden osalta. Digipalveluiden kehitystä on hyvä tukea järkevällä ja kestävällä resurssoinnilla.

Terveydenhuollon resurssointi henkilöstön sekä välineiden osalta on kohdennettava painopistealueisiin. Potilaskokemus ei saisi olla sellainen, ettei henkilöstöllä ole aikaa asiakkaalleen.

Kuulin huolestuttavan viestin siitä, kuinka henkilö oli käynyt lääkärin vastaanotolla saamatta selvitystä asialleen. Hänet oli ohjattu varaamaan uusi aika, kun vastaanotolla olleella lääkärillä ei ollut aikaa asiakkaalleen.

Potilaskokemus ei saisi olla sellainen, ettei henkilöstöllä ole aikaa asiakkaalleen.

Herää kysymys onko seuraavallakaan kerralla aikaa hänelle? Mikäli julkisen puolen kapasiteetti on saavuttanut huipun ja asiaan ei ole helppoja ratkaisuja saatavilla, niin tulisiko lisätä palvelusetelin käyttömahdollisuuksia ja antaa yksilöille parempi mahdollisuus valita palvelunsa sieltä mistä itse sen haluavat tai se olisi paremmin saatavilla?

Aluevaltuustossa päätetään miten päijäthämäläisten sosiaalipalvelut, terveyspalvelut ja pelastustoimen palvelut järjestetään. Palveluiden rahoitus tulee valtion verovaroista.

Aluevaltuutettuna pyrkisin pitämään nykyisen palveluverkoston sotekeskusten määrän entisellään. Palvelun laatua ja monipuolisuutta tulisi kehittää, jotta se palvelisi asukkaita tehokkaasti laadusta tinkimättä.

Tule mukaan vaikuttamaan aluevaaleissa ja käytä ääntäsi. Me teemme yhdessä enemmän.

Marko Arjoranta

aluevaaliehdokas (kok.)