Lukijalta: | Aluevaltuutetut päättävät sote- ja pela-palvelut

Tammikuun aluevaaleissa valitaan suoralla kansanvaalilla Päijät-Hämeen aluevaltuusto. Valtuutetut tulevat päättämään hyvinvointialueen sosiaali-, terveys- ja pelastuspalveluiden palvelupisteistä ja niistä saatavista palveluista alueen väestön parhaaksi.

Aluevaltuusto aloittaa toimintansa 1.3.2022. Loppuvuoden aikana päätetään keskeiset toiminnan ja palveluiden tuottamisen sekä hallinnon järjestämisen periaatteet.

Palvelujen järjestämisessä pienten ja syrjäisten kuntien päätösvalta pitää turvata. Alueellinen tasa-arvo hyvinvointialueen ja kuntien sisällä säilytetään esimerkiksi edellyttämällä 2/3 määräenemmistöä palveluverkkoa koskevissa päätöksissä. Asioiden valmistelussa valiokuntien käyttö laajentaa päätöksenteon osallisuuutta. Vammais- ja vanhusneuvostot ovat pakollisia.

Valtio ottaa vastuulleen palveluiden rahoituksen ja seuraa tiukasti rahan käyttöä. Uudistuksen jälkeen rahoituksen määrä riippuu pääsääntöisesti palveluiden alueellisesta tarpeesta ja asukkaiden iästä. Päijät-Hämeellä on mahdollisuus saada merkittävä lisärahoitus yhdenvertaisten palvelujen järjestämiseen muuhun maahan verrattuna.

Lisärahoituksella Päijät-Hämeessä on lisättävä etenkin vanhus- ja vammaispalveluja, joissa palvelujen saannin kriteerit ovat muuta maata tiukemmat ja tuet matalammat. Rahoitusta on suunnattava erityisesti myös ennalta ehkäisevään matalan kynnyksen perhe-, mielenterveys- ja päihdetyöhön.

Päijät-Häme on sote- ja pela-uudistuksen toteutuksen eturintamassa. Olen ollut edistämässä alueellista yhteistyötä sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisessä yli kahden vuosikymmenen ajan. Työmme tuloksena kuntien peruspalveja yhdistävä Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymä aloitti toimintansa jo vuonna 2007.

Aluepelastuslaitos on toiminut jo vuodesta 2004. Terveyden, hyvinvoinnin edistämistä ja omahoitoa on kehitetty ja toimintatapojen toimivuutta tutkittu kuntien ja sairaanhoitopiirin yhteistyönä vuodesta 2002 alkaen Ikihyvä Päijät-Häme -hankkeessa.

Kansalainen tulee nostaa toiminnan keskiöön organisaation ehdoilla toimimisen sijaan. Tutkimus-, hoito- ja palvelusuunnitelman välitön teko sekä palvelujen yhteensovittaminen parantavat toiminnan oikea-aikaisuutta, tarpeen mukaista saatavuutta ja lisäävät kansalaisten yhdenvertaisuutta palvelujen saavutettavuudessa.

Päijät-Hämeessä on Harjun Terveys -yhteisyrityksen myötä tehty merkittävä kehitysloikka sähköisessä asioinnissa ja sähköisten asiakastietojen yhteiskäytössä. Selvityksen mukaan kansalaiset ovat tyytyväisiä uusiin sähköisiin palveluihin.

Sähköinen asiointi ja etäpalvelut tuovat kansalaisten tarvitsemat asiointi- ja turvapalvelut kotiin. Ne, joilla ei ole tietokoneita, saavat palvelut entiseen tapaan henkilökohtaisesti asioiden.

Hyvinvointialueuudistuksella turvataan yhdenvertaiset ja laadukkaat sosiaali-, terveys- ja pelastuspalvelut kaikille päijäthämäläisille. Uudistuksen myötä siirretään toimintaa raskaista palveluista ennaltaehkäisevään ja ennakoivaan työhön. Tämä on mahdollista julkisen tuottajan, yksityisten palveluntuottajien, kolmannen sektorin yhdistysten ja seurakuntien yhteistyöllä.

Martti Talja

Professori, erikoislääkäri, valtuuston ja kaupungin­hallituksen jäsen, alue-vaaliehdokas (kesk.)

Lahti