Lukijalta: | Sote-palveluiden digitalisaatio voi tuoda merkittäviä säästöjä

Yksi tärkeimpiä sote-uudistuksen vaiheita on tietojärjestelmien yhtenäistäminen. Sen avulla hillitään kustannusten kasvua ja parannetaan palveluiden saavutettavuutta. Hyvinvointialueiden muodostuessa on siis järkevää yhdistää alueen kuntien tietoainestot ja niiden käsittely yhteisiin tietojärjestelmiin.

Järjestelmien määrää karsimalla tiedon käsittelystä tulee sujuvampaa ja kustannustehokkaampaa.

Usein juuri erilaiset lisenssit ja ylläpitosopimukset muodostavat valtaosan tietojärjestelmien elinkaarikustannuksista. Alkuvaiheessa on siis tehtävä investointeja järjestelmien yhtenäistämiseksi, jotta pitkällä aikavälillä saadaan merkittäviä säästöjä.

Sote-palveluiden digitalisaatio tarjoaa mahdollisuuksia hyödyntää uusia asiakaspalvelun muotoja, jotka tuovat osan palveluista suoraan koteihimme. Koronapandemian aikana monille on tullut tutuksi esimerkiksi Omaolon kautta tehtävä arvio koronatestin tarpeellisuudesta.

Tämän kaltainen itsediagnostiikka ja etävastaanotot nopeuttavat hoidon tarpeen arviointia ja varsinaista hoitoon pääsyä.

Digitaalisten palveluiden ja tietojärjestelmien kulmakiviä on niiden käytettävyys. Sovellusten pitää olla selkeitä ja helppokäyttöisiä niin asiakkaan kotona kuin osana sairaalan potilastietojärjestelmääkin.

Digitaalisten palveluiden ja tietojärjestelmien kulmakiviä on niiden käytettävyys.

Liian usein suurten tietojärjestelmähankkeiden tehokkuustavoitteet jäävät toteutumatta järjestelmien huonon käytettävyyden takia. Ihmisten kohtaamiseen ja potilastyöhön käytettävä aika ei saa kulua nappien paineluun ja eri järjestelmien välillä pujotteluun.

Tietojärjestelmiin julkisin varoin tuotetun tiedon on myös oltava avointa yhteiskunnan muidenkin toimijoiden hyödynnettäväksi. On kuitenkin tärkeää huolehtia asiakkaiden yksityisyydensuojasta ja tietoturvasta.

Avoimesta yleiseen terveyteen liittyvästä tiedosta on paljon hyötyä esimerkiksi juuri Päijät-Hämeessä.

Lahden seutu on maailmanlaajuisestikin tunnustettu käytäntölähtöisten innovaatioiden keskus yliopisto- ja ammattikorkeakoulukeskittymineen. Julkisen sektorin aktiivisuus tiedonjaossa kannustaa myös yksityistä sektoria yhteistyöhön ja uusiin innovaatioihin.

Vesa Teräs

Tietotekniikan insinööri, aluevaaliehdokas (sd.)

Orimattila