Lukijalta: Lisää hyvinvointia ja elinvoimaa Päijänteen biosfäärialueesta

Biosfäärialueet ovat YK:n kasvatus-, tiede- ja kulttuurijärjestö Unescon kestävän kehityksen malli- ja oppimisalueita. Niiden muodostamassa kansainvälisessä verkostossa kehitetään paikallisesti ratkaisuja, joilla vahvistetaan ihmisten hyvinvointia ja taloudellista elinvoimaisuutta luonnon kantokyvyn asettamissa rajoissa.

Jyväskylän yliopiston resurssiviisausyhteisö JYU.Wisdom on käynnistänyt lokakuussa Päijänteen biosfäärialueen hakemusvalmistelun Keski-Suomen liiton, Jyväskylän kaupungin sekä Muuramen, Toivakan ja Joutsan kuntien rahoittamana. Tavoitteena on, että kaikki Päijänteen lähivaluma-alueeseen ulottuvat kuusitoista kuntaa lähtevät mukaan biosfäärialueen suunnitteluun ja tulevaan toimintaan.

Yhteistyössä halukkaiden toimijoiden kanssa valmisteltava hakemus lähetetään Unescolle ensi syksynä. Kuntien ja viranomaistahojen ohella avaintoimijoita asiassa ovat alueen maanomistajat, asukkaat, yritykset, yhteisötoimijat sekä oppi- ja tutkimuslaitokset.

Käytännössä biosfäärialue toimisi yhteistyöalustana kestävää kehitystä edistävälle paikalliselle ja alueelliselle kehittämiselle. Kaikki toiminta perustuu vapaaehtoisuuteen, eikä status tuo alueen elinkeinotoiminnoille tai maankäytölle mitään uusia rajoitteita.

Toiminnan sisällöt ja hyödyt Päijänteen alueen kehitykselle riippuvat pitkälti paikallisten toimijoiden omasta tahtotilasta ja aktiivisuudesta. Haettavien tutkimus- ja kehittämisrahoitusten myötä toiminnan myönteiset aluetaloudelliset vaikutukset voivat muodostua huomattaviksi. Esimerkiksi Pohjois-Karjalan biosfäärialueella rahoitettujen hankkeiden kokonaisvolyymi on ollut viime vuosina useita miljoonia euroja.

Biosfäärialueen toiminnalla voidaan tukea niitä lukuisia alue- ja kuntatason strategioita, joissa kestävyys- ja vastuullisuusteemat ovat nousseet viime vuosina vahvasti esille.

Esimerkiksi matkailun sekä bio- ja kiertotalouden kehittämisessä biosfäärialue olisi varmasti hyödyllinen lisäresurssi.

Esimerkiksi matkailun sekä bio- ja kiertotalouden kehittämisessä biosfäärialue olisi varmasti hyödyllinen lisäresurssi. Toiminnassa voidaan myös etsiä aktiivisesti ratkaisuja niihin ajankohtaisiin haasteisiin, joita nopeasti muuttuva kansainvälinen toimintaympäristö etenkin luonnonvara-alalle asettaa.

Muita biosfäärialueen kehittämisteemoja voivat olla esimerkiksi vesistöjen tutkimus ja kunnostaminen, kulttuuriympäristöjen hoito sekä kestävyyskasvatus. Ideoita biosfäärialueen hankkeista ja toiminnoista kootaan yhteen tammikuun lopussa käynnistyvissä avoimissa työpajatilaisuuksissa.

Omaehtoinen aloitteellisuus on leimallista muuttuvassa maailmassa menestyville. Päijänteen biosfäärialueesta on tehtävissä toimijoiden yhteistyöllä toimiva aluekehittämisen työväline, jolla voimme edistää kokonaisvaltaisesti elinvoimaa ja hyvinvointia hienon suurjärvemme rannoilla.

Janne S. Kotiaho

ekologian professori ja Resurssiviisausyhteisö JYU.Wisdomin johtaja, Jyväskylän yliopisto

Mika Määttä

projektipäällikkö, Päijänne Biosfääriksi -hanke, Resurssiviisausyhteisö JYU.Wisdom, Jyväskylän yliopisto

Kommentoi