Lukijalta: | Aluevaaleihin rohkeasti ja ammattitaidolla

Aluevaaleissa valitaan valtuustot hyvinvointialueille. Luettelo hyvinvointialueiden tehtävistä löytyy kotiin tulleesta kirjeestä ”Ilmoitus äänioikeudesta aluevaaleissa”.

Kannattaa pohtia tarkoin, onko valitsemallasi ehdokkaalla riittävää osaamista, koulutusta, kokemusta ja asiantuntijuutta kyseisiin tehtäviin. Voin rehellisesti sanoa täyttäväni hyvinvointialueen tehtävät hyvin.

Vahvuuteni on laaja-alainen terveydenhuollon koulutus, asiantuntemus, ammattitaito ja työkokemus. Olen koulutukseltani apuhoitaja/perushoitaja, sairaanhoitaja ja terveydenhoitaja. Tämän lisäksi olen erikoistunut diabetes- ja reumahoitajaksi, rokotusten-, maailmanmatkaajien- ja terveyden edistämisen asiantuntijahoitajaksi ynnä muuta. Pidin ammattitaitoani yllä osallistumalla vuosittaisiin täydennys- ja ajankohtaiskoulutuksiin.

Kutsuntaikäisten terveystarkastukset tein sotakorkeakoulussa saamani koulutuksen ohjeistuksen mukaan. Pitkäaikaistyöttömien terveystarkastukset aloitimme yhteistyössä sosiaali- ja työvoimatoimen kanssa jo vuonna 1995. Kuntayhtymään siirtymisen jälkeen tarkastukset lopetettiin.

Kuntayhtymään siirtymisen jälkeen (ja Attendon otettua terveyskeskuksessa ohjat käsiinsä) alkoi Orimattilan terveystoimen alasajo. Johtavan lääkärin Risto Heikkalan ja johtavan hoitajan Anneli Malinin johdolla kehittämämme aluejako, omalääkäri- ja vastuuhoitajamalli sekä moniammatillinen yhteistyö romutettiin, ja yhteiset vastaanoton, neuvoloiden, koulujen, kotipalvelun, psykologin ja sosiaalityöntekijöiden väliset tapaamiset loppuivat.

Henkilökunnan mahdollisuudet erikois- ja täydennyskoulutuksiin minimoitiin ja lopetettiin kokonaan. Aiemmin henkilökunnan kokema tyytyväisyys ja työstä saamansa ilo hiipui.

Henkilökunnan mahdollisuudet erikois- ja täydennyskoulutuksiin minimoitiin ja lopetettiin kokonaan.

Yleislääketieteeseen erikoistuneet lääkärit turhautuivat, muuttivat muualle tai alkoivat odottaa eläkeikää. Minusta, joka rohkeasti puolustin asiakkaita ja potilaita, yritettiin päästä eroon uskomattoman härskeilläkin keinoilla, onnistumatta.

Koko viisi valtuustokautta kestäneen kuntapoliittisen urani ajan vaaliteemoinani oli terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen, lasten, nuorten, vammaisten ja vanhusten hyvinvoinnista huolehtiminen, kaltoinkohtelun ja syrjäytymisen ehkäisy – sydämellä ja ammattitaidolla. Tein lukuisan määrän aloitteita, mutta ajamani asiat eivät edenneet toivomallani tavalla.

Toivottavasti tuleva aluevaltuusto rakentuu edellä mainitsemistani teemoista sekä asiakkaiden ja potilaiden oikea-aikaista, asiantuntevaa ja riittävää määrää henkilöstöä arvostavista valtuutetuista.

Kuntayhtymän valtakunnan tasollakin kehuma kustannustehokkuus ja halvalla toimiminen on kostautunut. Pahoinvointi, syrjäytyminen, huostaanotot, koulukiusatut, psyykkisen ongelmat ja psyykkisistä syistä eläkkeelle jäävien alle 30-vuotiaiden määrä kasvavat.

Pyörää ei olisi tarvinnut keksiä uudelleen, jos kuntayhtymää olisi alun perin alettu kehittää Orimattilan mallin mukaan, Risto Heikkalan johdolla. Uskon, että hyvällä suunnittelulla ja tavoitteiden asettelulla meillä on mahdollisuus kääntää sote-laiva oikealle ja turvalliselle reitille. Se ei käy hetkessä, mutta ajan kanssa ja yhteistyöllä onnistumme varmasti.

Sirkka-Liisa Papinaho

­Erikoissairaanhoitaja ja terveydenhoitaja, aluevaali­ehdokas (kesk.)

Orimattila