Lukijalta: | Riittävätkö hoitajat ja rahat laadukkaisiin sote-palveluihin

Sote-mallia on pyöritelty jo 15 vuotta, ja nyt se on vihdoin toteutumassa aluevaalien myötä. Mutta millainen sote on tulossa? Se on teidän päijäthämäläisten käsissä tässä ja nyt, näissä aluevaaleissa.

Tulevassa sotessa pääroolissa pitäisi olla sote-palveluita käyttävät ja tarvitsevat ihmiset sekä sote-alan ammattitaitoinen hoitohenkilöstö, joka mahdollistaa sote-palveluiden toteuttamisen. Mutta riittääkö rahat riittävän ja ammattitaitoisen, hyvinvoivan henkilöstön palkkaamiseen ja saamiseen? Entä laadukkaiden sote-palveluiden tuottamiseen ja kuntalaisten tarpeista lähtöisin olevaan hoitoonpääsyyn riittävän lähelle silloin, kun hoidontarve on suurimmillaan?

Suurin huolenaihe on hoitajien riittävyys ja saatavuus. Miksi hoitohenkilöstöä on niin vaikea saada hoitotyöhön ja pysymään alalla ilman, että he karkaavat muihin ammatteihin ja ulkomaille? Ja onko ulkomailta tuotu hoitaja ratkaisu hoitajapulaan?

Kyse on meidän kaikkien jossakin elämän vaiheessa tarvitsemasta hoidon tarpeesta.

Suomessa on riittävästi jo valmiiksi koulutettua ammattitaitoista hoitohenkilökuntaa kunhan heidät vain saadaan haluamaan ja pysymään hoitoalalla. Suuri osa hoitajista on vaihtanut toiselle alalle työn raskauden, henkisen paineen ja huonon palkkauksen vuoksi. Osa on siirtynyt ulkomaille parempien työolojen ja palkan perässä.

Nyt pitäisikin panostaan hoitajien työolojen ja työnarvostuksen parantamiseen sekä palkkauksen reiluun nostamiseen pitääksemme ammattitaitoiset hoitajanne kotimaassa.

Millä saamme hoitajan työstä mielekkään ja halutun ammatin?

Arvostus lähtee ensinnäkin siitä, että palkkausta nostetaan työn niin henkisen kuin fyysisenkin kuormittavuuden ansaitsemalle tasolle. Toisekseen jokaisen hoitajan tulee antaa tehdä ammattiaan vastaavaa hoitotyötä ilman, että siihen liitetään joukko hoitajan työhön kuulumattomia tehtäviä: tiskausta, siivousta, pyykkäystä, kokkausta. Niihin on olemassa oma ammattitaitoinen ja kenties halvempi henkilökuntansa.

Tällöin saataisiin ammattitaitoisten hoitajien resurssit käyttöön pelkästään hoitotyöhön vähentämään hoitajapulaa. Samalla se osoittaisi hoitajille heidän työnsä ja ammattitaitonsa arvostamista. Nyt olisi hyvä miettiä, miten saamme hoitajat palaamaan ja pysymään hoitoalalla. Millä saamme hoitajan työstä mielekkään ja halutun ammatin?

Ulkomaalaiset hoitajat ovat piristävä lisä työyhteisöissä, kunhan heidän kielitaitonsa ja kulttuurituntemuksensa ihmisten elämänhistorian ja ymmärtämisen kanssa on kohdillaan. Ulkomaalaisten hoitajien koulutus, tänne tuonti ja täällä pitäminen ei ole ilmaista, eikä myöskään meidän hoitajien saatavuuden ja riittävyyden takaaminen palkankorotuksin ole ilmaista.

Palveluiden hintalappu on joka tapauksessa suuri, mutta kuitenkaan kaikkia elämän arvoja ei voi mitata rahassa.

Vain riittävillä resursseilla varustettu, hyvinvoiva, ammattitaitoinen ja ammatissaan arvostettu hoitaja voi tuottaa näitä laadukkaita palveluita meille kuntalaisille.

Osa on siirtynyt ulkomaille parempien työolojen ja palkan perässä.

Ulla Katajavuori

Lähihoitaja, aluevaali­ehdokas (sd.)

Orimattila