Lukijalta: | Ei jonoja, vaan hoitoa

Sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistamisen yksi tärkeimmistä tavoitteista on palveluiden saatavuuden parantaminen. Pidän erittäin tärkeänä sitä, että ihmiset saavat tarvitsemansa palvelun juuri silloin, kun he sitä tarvitsevat, vaikka yksityiseltä toimijalta.

Sillä ei pidä olla merkitystä, että tuottaako palvelun hyvinvointialue, yritys tai yrittäjä vai sote-alan järjestö, kunhan se on saatavilla ja kustannustehokkaasti. Uskon, että paras lopputulos saavutetaan ­hyvinvointialueen, yritysten ja järjestöjen saumattomalla yhteistyöllä.

Palveluseteli on tähän oiva väline. Palveluseteli perustuu palvelusetelilakiin, jonka mukaan monia julkisen organisaation järjestämisvastuun alla olevia palveluita, kuten esimerkiksi sosiaali- ja terveyspalveluja, voidaan järjestää palvelusetelillä.

Palveluseteli täydentää julkista terveydenhuoltoa. Palvelusetelillä edistetään sosiaali- ja terveyspalvelujen käyttäjien valinnanvapautta ja mahdollisuuksia hankkia tarvitsemiaan palveluita yksityisiltä palvelujen tuottajilta. Osassa sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelutuotantoa ei ilman palveluseteleitä pystyttäisi tarjoamaan asiakkaille lainmukaisia palveluja.

Järjestämisvastuu sote-palveluista siirtyy hyvinvointialueille. Hyvinvointialue päättää, ottaako se palvelusetelin käyttöön ja miten laajasti, sekä mihin palveluihin sitä voidaan käyttää. Tuleva aluevaltuusto on tässä asiassa isossa roolissa.

Palvelusetelin käyttöönotossa ja sen arvon määrittämisessä on erittäin tärkeää tietää oman tuotannon kustannukset, jotta palvelusetelin arvo tulee määritettyä oikein, ja että se on riittävä kyseisen palvelu tuottamisen kannalta.

Eduskunnan oikeusasiamies on palvelusetelin arvoon liittyvän kantelun ratkaisussaan todennut, että vaikka palvelu tuotettaisiinkin palvelusetelillä, niin järjestämisvastuussa olevan organisaation on huolehdittava siitä, että palvelu täyttää asiakkaalle tehdyn päätöksen ja palvelusuunnitelman mukaisen tarvittavan palvelun.

Järjestämisvastuussa oleva organisaatio ei voi vapautua järjestämisvastuustaan siirtämällä vastuuta kokonaisuudessaan palvelusetelin tuottajalle, vaan sen tulee palvelun järjestäjänä seurata ja valvoa osaltaan palvelun toteutumista. Oikeusasiamiehen ratkaisussa on myös todettu, että palvelusetelin arvo tulee mitoittaa sellaiseksi, ettei se estä tai kavenna yksittäisen henkilön lain suomaa subjektiivisen oikeuden toteutumista ja näin ollen palvelusetelin arvon riittävyyttä tulee kustannusten noustessa tarkistaa.

Tulevan aluevaltuuston on pidettävä huolta ja tehtävät tarvittavat päätökset, jotta palveluseteli otetaan laajasti käyttöön ja hinnoitellaan niiden arvo siten, että arvo vastaa oman tuotannon kustannuksia. Samoin niiden arvoa on myös tarkistettava säännöllisin väliajoin.

Marko Varjonen

Talous- ja kiinteistöpäällikkö, HHJ PJ, aluevaaliehdokas (kok.)

Lahti