Me ja ne muut – Pukkilan OP:n rakennehanke

Pukkilan OP:n yhdistymishanke, jossa ollaan muodostamassa uutta Ylä-Uudenmaan Osuuspankkia yhdessä Askolan, Kärkölän, Mäntsälän, Pukkilan ja Orimattilan Osuuspankkien kanssa, on herättänyt pelkoja päätäntävallan karkaamisesta pois omista käsistä.

Ihmismieli on kummallinen – mistä ihmeestä keskusteluihin kumpuaa yhä uudelleen ajatusmalli ”me ja ne muut”.

On hämmentävää, miksi jotkut pankkimme omistaja-asiakkaat olettavat Askolan, Kärkölän, Mäntäsälän ja Orimattilan Osuuspankkien johto- ja hallintohenkilöiden olevan lähtökohtaisesti pahantahtoisia. Sellaisia henkilöitä, joiden pääfokuksena on pankkien mahdollisen yhdistymisen toteutuessa vain vahingoittaa Pukkilan Osuuspankkia valtaamalla pankin johtotehtävät ja hallintopaikat, ja jotka vievät meiltä pankkipalvelut ja lopulta konttorimmekin. Ei, ei se niin mene!

Kaikilla yhdistymishankkeessa mukana olevilla viidellä osuuspankilla on yhteisenä tahtotilana luoda tasavertaisuuteen pohjautuva Ylä-Uudenmaan Osuuspankki.

Minä, kuten te kaikki muutkin, tunnemme askolalaisia, kärköläläisiä, mäntsäläläisiä ja orimattilalaisia. Minusta he ovat mukavia, kunnon rehtejä kansalaisia. Osuuspankkien hallinnossa on niitä samoja tavallisia pikkukuntien asukkaita.

Asiaa voi pohtia käänteisesti.

Mutta vihollisia eivät ole muut osuuspankit, vaan pankkiemme ulkopuolelta tulevat uhat, kuten valtavasti kasvanut pankkialan sääntely, muutokset rahoitusmarkkinoissa sekä kannattavuus- ja kasvuhaasteet.

Kun ajattelen Pukkilan OP:n johtoa ja hallintoa, jotka olisivat myös osa uuden pankin johtoa ja hallintoa, en löydä joukostamme lainkaan sitä pahantahtoisuutta, jonka tavoitteena olisi vaikkapa Kärkölän OP:n palveluiden alasajo ja konttorin sulkeminen tai vaikkapa askolalaisten blokkaaminen pois uuden pankin hallinnosta.

Ajatuskuvio tuntuu suorastaan naurettavalta, emmehän me noin toimi. Miksi siis nekään toimisivat noin?

Tähän pelkoon muiden pankkien hallintojen pahantahtoisuudesta on jäsenistön taholta ehdotettu ratkaisuksi hallintopaikkojen pankkikohtaisten kiintiöiden jatkumista hamaan tulevaisuuteen ja jokaisen konttorin aukioloaikojen lukitsemista maailman tappiin asti.

Tässä, osin pelottavassakin, tulevaisuudenkuvassa jokainen uuteen Ylä-Uudenmaan Osuuspankkiin liittynyt pankki kaivautuisi omiin poteroihinsa puolustusasemiin, taistelemaan toisiaan vastaan pankin sisällä, puolustamaan kynsin hampain omia neuvotteluissa saavutettuja etujaan ja hallintopaikkakiintiöitään.

Totta on, että meillä pienillä pankeilla, kuten OP Pukkilallakin, on ympärillämme paljon ”vihollisia”. Mutta vihollisia eivät ole muut osuuspankit, vaan pankkiemme ulkopuolelta tulevat uhat, kuten valtavasti kasvanut pankkialan sääntely, muutokset rahoitusmarkkinoissa sekä kannattavuus- ja kasvuhaasteet.

Muut pikkupankit ovat enemmänkin taistelutovereita, joiden kanssa yhteen hiilen puhaltamalla saisimme tällä toimialueella pankkipalvelut säilymään ja kehittymään ajassa.

Yhdessä olisimme siis enemmän!

Yhdistymishankkeessa on neuvoteltu siirtymäkausi, jossa pankkikohtaiset vaalipiirit ja aluekiintiöt ovat voimassa vielä vuoden 2025 valinnoissa, niin edustajiston, hallintoneuvoston kuin hallituksenkin osalla. Käytännössä se tarkoittaa esimerkiksi hallintoneuvoston osalta (kolmen vuoden toimikausi) sitä, että aluekiintiöt ovat voimassa vuoteen 2028 saakka.

Vuosi 2028 on kaukana, kun ajatellaan, miten paljon siinä ajassa ehtii tapahtua. Tai ehkä on helpompi hahmottaa muutoksen nopeutta, kun miettii aikaa kuusi vuotta taaksepäin.

Mikäli nyt eläisin kuuden vuoden takaista aikaa, vuotta 2016, katselisin sen aikaisia pankin tunnuslukuja, siitä miten muilla samankokoisilla pankeilla menee, ja mitä yleensä pankki- ja rahoitusmaailmassa tapahtuu, niin sanoisin ehdottomasti ei yhdistymishankkeelle.

Vastustaisin hanketta samalla innolla kuin sitä nyt kannatan. Mutta nyt elämme aivan toisenlaisessa maailmassa kuin kuusi vuotta sitten.

Teemme päätöksiä tässä ajan hetkessä, nykytiedon varassa ja yritämme parhaamme mukaan ennustaa tulevaisuutta. Tuntuu suorastaan kauhistuttavalta ajatukselta, että näillä hyvin vajavaisilla ennustajanlahjoillamme sitoisimme uuden pankin hallinnon kädet vuosiksi, tai jopa vuosikymmeniksi, luomalla suuren määrän uuden pankin johtamista rajoittavia pitkäaikaisia aluekiintiöitä, sitoumuksia ja aikamääreitä.

Meille kaikille viidelle osuuspankille on tärkeää paikallistuntemuksen säilyminen sekä palveluverkoston säilyttäminen ja ylläpitäminen.

Uskon, että asiakkaamme hyötyisivät siitä, että nykyisen yhden konttorin sijasta meillä olisi käytössä viisi kotikonttoria, joissa voisi poiketa asioita hoitamassa.

Anu Koivisto

Pukkilan Osuuspankin hallituksen puheenjohtaja