Yritystilaus tunnistettu

Voit käyttää palvelun kaikkia sisältöjä vapaasti. Jos haluat kommentoida, kirjaudu sisään henkilökohtaisella Mediatunnuksella.

Lukijalta | Palveluverkko pysyy, mutta palveluvalikoimasta pitää ehkä tinkiä

Päijät-Hämeen hyvinvointialueen talousarvio vuodelle 2023 on laadittu noin 12 miljoonaa euroa alijäämäiseksi. Alijäämä ei sisällä kaikkia it-kuluja eikä palkkaharmonisoinnin ja tehtyjen työehtosopimusten vaikutuksia, joiden vaikutukset ovat 20–30 miljoonaa.

Kustannusten nousun vuoksi hinnankorotuspaine on merkittävä kaikissa palveluostoissa. Päijät-Hämeessä huomattava osa palveluista tuotetaan ulkoistetusti, mikä lisää riskiä talousarvion palvelujen ostojen ylitykseen.

Hyvinvointialueen rahoitus on tarveperusteinen, joten uudet toimintaan vaikuttavat lainsäädännön, sopimusten ja ministeriön ohjeiden velvoittamat lisäkustannukset on syytä lisätä raamiin, samoin yleinen kustannusten nousu.

Vuoden 2023 talousarviossa on siis paljon epävarmuustekijöitä. Lopullista raamia ei tiedetä. On todennäköistä, että vuoden 2022 tilinpäätösten ja kuntien mahdollisen sote-sektorin alibudjetoinnin vaikutusten arvioimisen jälkeen raami kasvaa Päijät-Hämeessäkin.

Toimintoja on jouduttu ajamaan alas henkilöstöpulan vuoksi.

Talouden tasapainottamisvaatimuksissa on huomioitava jo tehdyt toimet, kuten palveluverkon tiivistäminen. Kyse ei ole pelkästään näiden toimien vaikutuksesta suoraan nykyiseen kulurakenteeseen, vaan seurauksena alueelle on syntynyt teknistä korjausvelkaa ja pysyvää vajetta henkilöstöstä.

Raamikorjauksessa on huomioitava siirtymävuoden poikkeamien lisäksi pidempiaikainen kulukehitys. Päijät-Hämeessä ikä- ja sairausvakioidut sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen kustannukset ovat selvästi alle maan keskiarvon. Se johtuu pitkälti toteutetusta talouden sopeuttamisohjelmasta, mutta myös siitä, ettei palvelutaso yllä kaikilta osin muun maan tasolle. Sillä aikaa, kun siirrytään tarveperusteiseen rahoitukseen, on huolehdittava, etteivät väestön terveyserot kasva entisestään.

Päijät-Hämeessä tarvitaan yhä talouden sopeuttamista, mutta se on tehtävä toimin, jotka eivät vähennä käytettävissä olevaa henkilöstöresurssia. Keskeisimpiä toimia ovat henkilöstöohjelma, palvelustrategia ja ikääntyneiden palveluiden järjestämissuunnitelma. Palveluverkkoa ei lähivuosina merkittävästi muuteta, mutta rahoituksen riittämättömyys voi johtaa palveluvalikoiman pienentämiseen.

Hoito- ja palveluvelka ovat vaikeasti arvioitavissa. Hoitovelka tulee luonnollisesti korjata. Työvoimatilanteen vuoksi se ei tapahdu nopeasti, vaan edellyttää usean vuoden ohjelmaa.

Henkilöstöstä on vajetta koko maassa, minkä vuoksi tuotannon toteuttaminen muualla ei korjaa tilannetta. Yksityisen sektorinkin käyttöaste on poikkeuksellisen korkea. Ulkoistettuja palveluita pitää ehdottomasti käyttää hoitovelan korjaamiseen, mutta sieltä saatava apu on rajallinen.

Jonotilanne on kuitenkin saatava kansallisessa vertailussa parhaaseen kolmannekseen, etteivät asiakkaat hakeudu hoitopaikan vapaan valinnan kautta ennakoimattomasti palveluun muille hyvinvointialueille.

Toimintoja on jouduttu ajamaan alas henkilöstöpulan vuoksi. Henkilöstön määrä tulee turvata keskittymällä rekrytointiin Päijät-Hämeessä, mutta myös sen ulkopuolella. Ulkomaisen työvoiman käyttöä on lisättävä. Henkilöstöohjelman toimeenpano on keskeinen keino tilanteen parantamiseksi.

Tarvitaan digitalisaation, robotiikan ja tekoälyn mahdollistamia uusia toimintatapoja ja käytänteitä. Palvelun tarve kasvaa tulevaisuudessa, mutta henkilöstön määrä vähenee. Työtä on vähennettävä, jotta henkilöstöä ei uuvuteta. On sopeutettava tarjottavat palvelut olemassa oleviin voimavaroihin.

Kirjoittaja on Päijät-Hämeen hyvinvointialueen johtaja.