Hollolan kehätien alue arvioitiin yritystoiminnan kannalta parhaaksi kierrätyspuiston sijoituspaikaksi

Kaksi aluetta, Hollolan Kehätien sekä Orimattilan Loukkaanmäen alueet, arvioitiin yritystoiminnan edellytysten kannalta parhaiksi vaihtoehdoiksi, kun vertailtiin neljää sijaintivaihtoehtoa Lahden seudun uudelle kierrätyspuistolle. Lahden Seudun kehitys Ladec tilasi arvioinnin yhdessä Hollolan kunnan, Lahden kaupungin ja Orimattilan kaupungin kanssa.

Arvioinnissa ei otettu kantaa jo aiemmin ympäristövaikutusten arvioinnissa (YVA) selvitettyihin asioihin. Tavoitteena oli tuottaa YVA-selostusta täydentävää tietoa Päijät-Hämeen vaihemaakuntakaavan valmistelun ja kuntien päätöksenteon tueksi. Arvioinnin toteutti Ramboll Finland oy.

– Pyrimme tässä arvioinnissa tuomaan esiin niitä asioita, jotka ovat keskeisiä yritystoiminnan sijoittumisen kannalta. Päättäjät joutuvat luonnollisesti sitten arvioimaan muitakin näkökulmia, eikä tehtävä ole helppo, Ladecin johtaja Tomi Tura sanoo.

Alueita vertailtiin sijainnin ja logistiikan, alueen toteutettavuuden kuten rakennuskustannusten, sisäisen toiminnallisuuden sekä muiden yritystoiminnan edellytyksiin vaikuttavien tekijöiden näkökulmista.

Hollolan kehätien alue nousi kärkeen kolmessa neljästä arviointikategoriasta. Ainoas­taan alueen toteuttavuuden kannalta se jäi Rambollin arviossa viimeiseksi, koska sen rakentamisen arvioidaan olevan selvästi muita alueita kalliimpaa johtuen muun muassa maan kalliimmasta maanhankintahinnasta.

Loukkaanmäen alue oli rakentamiskustannuksiltaan edullisin, ja toiseksi paras sijainnin ja logistiikan sekä sisäisen toiminnallisuuden osalta. Sen sijaan yrityshaastatteluiden perusteella se jäi jälkeen Kehätiestä.

Marjasuon alueen heikkoudeksi osoittautui erityisesti alueen sisäinen toiminnallisuus, Matomäen puolestaan yritysten arvioinnit. Molemmat alueet pärjäsivät myös heikommin sijainnin ja logistiikan arvioinnissa.

Turan mukaan on ollut jonkun verran keskustelua siitä, tarvitaanko uutta aluetta ollenkaan. Ladecin johtaja kuitenkin kertoo, että tarve on aito, sillä kiertotalouteen liittyviä yrityksiä olisi Lahteen tulossa.

– Vielä pystytään löytämään paikkoja, mutta jo nyt joudutaan tekemään kompromisseja. Jossain vaiheessa ollaan tilanteessa, että paikkoja ei enää ole.

– Mikä alue valitaankaan, on tärkeää, että se on riittävän toimiva sekä kustannustehokas ja siten vetovoimainen yritystoiminnan kannalta.

Myös Päijät-Hämeen Jätehuollon kehityspäällikkö Antti Leiskallio kertoo, että Kujalassa tila on loppumassa.

– Positiivista on se, että loppusijoitetun jätteen määrä vähenee. Kujalassa voidaankin toimia tämän vuosikymmenen puoliväliin tai loppuun. Toisaalta emme ota suuria virtoja vastaan, vaan olemme joutuneet rajaamaan vastaanottokapasiteettia. Tietynlaiset kriittisen virrat voidaan ottaa vastaan tämän vuosikymmenen loppuun, Leiskallio pohtii.

Lahden seudun uuden kierrätyspuiston sijaintipaikka on tarkoitus osoittaa valmisteilla olevassa Päijät-Hämeen vaihemaakuntakaavassa.

Etusivulla nyt

Luetuimmat

Palvelut