Maahanmuuttokoordinaattori toivoo maahanmuuttajat nähtävän tasavertaisina kuntalaisina.

Lahdessa asuva Laura Altarriba on aloittanut reilu kuukausi sitten Hollolan, Orimattilan ja Heinolan yhteisenä maahanmuuttokoordinaattorina. Soili Kaivosoja

Soili Kaivosoja

Laura Altarriba on aloittanut reilu kuukausi sitten Orimattilan, Hollolan ja Heinolan yhteisenä maahanmuuttokoordinaattorina.

Tällä hetkellä Altarriban aika kuluu pääosin suunnittelutöihin, sillä koronapandemian vuoksi tapaamiset eri tahojen kanssa tapahtuvat lähinnä etäyhteyksillä.

– Tämä alku on ollut varsin poikkeuksellinen koronan vuoksi. Lisäksi huhtikuuta katkaisi pääsiäinen, joten tilanne on ollut hieman hankala. Korona on pistänyt monet asiat jäihin, Altarriba toteaa.

Altarriba sukkuloi joustavasti kolmen kunnan alueella, digiloikka on tuonut uusia ja käyttökelpoisia työvälineitä, jotka varmasti jäävät työkalupakkiin kriisinkin jälkeen.

Nykyiset toimipisteet ovat Hollolassa virastotalolla ja Orimattilassa kaupungintalolla. Jatkossa Altarriba toivoisi löytävänsä kunnista tilat, joihin voisi helposti jalkautua.

– Heinolassa on HeiMo-talossa Kotouttamo, jossa ennen koronaa oli mahdollisuus tavata luontevasti maahan muuttaneita. Hollolaan on avautumassa kesäkuussa monitoimikirjasto, jonka tuomia mahdollisuuksia jalkautumiselle on syytä pohtia. Olisi mukava löytää myös Orimattilasta vastaava paikka. Mutta nämä kaikki selviävät toivottavasti myöhemmin.

Kotouttamistyötä ohjaa vahvasti kunnan kotoutumislaki. Vuonna 2011 voimaan tulleen lain kotoutumisen edistämisestä (KotoL) tavoitteena on tukea maahanmuuttajien osallisuutta yhteiskunnassa.

Kotouttamista edistetään Orimattilassa ja Hollolassa kunnan, Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän sekä muiden tahojen kanssa tehtävän yhteistyön avulla.

– Yhteistyötahoihin kuuluu muun muassa valtion eri toimijoita kuten Migri, ely-keskukset ja te-toimistot. Sen lisäksi yhteistyötä tehdään kunnan eri toimialojen sekä kolmannen sektorin järjestöjen, yhdistysten, vapaaehtoistahojen ja seurakuntien kanssa.

Maahanmuuttokoordinaattorin työhön kuuluu kiintiöpakolaisten kohdalla konkreettisia järjestelyjä liittyen heidän maahantuloonsa, elämiseensä sekä kotoutumisen tukeen yhdessä esimerkiksi Päijät-Hämeen Hyvinvointiyhtymän sekä kolmannen sektorin toimijoiden kanssa.

– Laajemmin ajateltuna pyrin varmistamaan, että kuntien tarjoamat palvelut olisivat esteettömiä. On tärkeää, että kunnan työntekijöillä on esimerkiksi tieto siitä, kuinka tulkkien kanssa toimitaan ja miten niitä tilataan, jotta varmistetaan kommunikoinnin sujuvuus. Joskus asia on näinkin yksinkertainen.

Päijät-Hämeeseen on tänä vuonna tarkoitus tulla ely-keskuksen kautta yhteensä 30 uutta kiintiöpakolaista. Tällä hetkellä ei vielä tiedetä tarkemmin pakolaisten sijoittumisesta kuntiin. Koronan vuoksi myös ajankohta on vielä avoin, todennäköisesti syksyn aikana.

Altarriba odottaa innolla poikkeustilanteen päättymistä.

– On mielenkiintoista saada nähdä, kuinka työn luonne tulee muuttumaan, kun pääsemme tästä poikkeustilasta. Ainakin arvelisin, että äärettömän hektiseksi. Työ tulee olemaan pirstaleista, johon kolme eri kuntaa tuo vielä omat mausteensa. Pyrin kuitenkin yhtenäistämään toimintaa niiltä osin, kuin se on mahdollista.

Poikkeusolojen vaikutukset ovat aiheuttaneet huolta koko väestötasolla. Maahan muuttaneiden osalta tiedonvälittymisen haasteet tuovat päälle oman lisänsä: pääsevätkö kaikki riittävästi osalliseksi saatavilla olevasta tiedosta.

Laura Altarriba haluaa painottaa, että maahanmuuttokoordinaattorin tarkoitus ei ole rakentaa mitään erityisoloja maahan muuttaneille.

– Haluaisin nähdä maahan muuttaneet ennen kaikkea kuntalaisina, ja kunnan palveluiden tulisi soveltua asukkaidensa tarpeisiin, taustasta tai lähtökohdista riippumatta. Sitä kotolakikin edellyttää.

– Toivon myös, että jahka eristysolot helpottuvat, voisimme järjestöjen kanssa miettiä, minkälaista kotoutumista tukevaa toimintaa he jo tarjoavat ja kuinka maahan muuttaneet voisivat osallistua paremmin jo olemassa oleviin tapahtumiin ja tapaamisiin. Tarkoitus ei ole eriyttää vaan yhdistää. Kohtaamisten kautta kotiudutaan, Laura Altarriba uskoo.

Kommentoi