Pitkän linjan kärköläläisvaikuttaja Matti Torkkel nimitettiin kunnallisneuvokseksi

Tasavallan presidentti myönsi pitkään Kärkölän kunnanvaltuustossa vaikuttaneelle Matti Torkkelille kunnallisneuvoksen arvonimen viime torstaina. Jarkko Juselius
Ville Hakala

Ville Hakala

Kärkölän kunnanvaltuusto kokousti maanantaina jälleen etänä. Valtuusto valitsi Päivi Aaltosen (kär.) jatkamaan valtuuston puheenjohtajana, 1. varapuheenjohtaja jatkaa Martti Aslamaa (sd.), ja 2. varapuheenjohtajaksi valittiin Matti Airola (kok.). Valinnat olivat yksimieliset ja toimikaudet vuoden pituisia.

– Uskon siihen, että tässä valtuustossa on jokaisella vilpitön ja hyvä tahto toimia Kärkölän hyväksi. Meillä on yksi vuosi valtuustoa jäljellä ja uskon, että osaamme sen käyttää hyödyksi, Aaltonen totesi valintansa jälkeen.

Valtuusto hyväksyi vuoden 2019 tilinpäätöksen ja myönsi kunnan hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille vastuuvapaus tilikaudelta 2019. Tilikauden alijäämä 701 840,35 euroa siirrettiin kunnan taseeseen.

– Kunnan talous on haasteellisessa tilanteessa, niin kuin monen kunnan tässä tilanteessa on. Vuoden 2021 talousarvion valmistelu on käynnissä ja sen osalta tärkeää tehdä tasapainottamistoimenpiteet ja välttyä kriisikuntamenettelyltä, kansliapäällikkö Jouni Nieminen muistutti.

Positiivisia uutisia valtuusto sai kunnan henkilöstökertomuksen muodossa, jonka pääviesti oli, että kunnan henkilöstön työhyvinvointi on parantunut entisestään. Vuoden lopussa kunnan vakituisen henkilöstön määrä 106 henkilöä ja määräaikaisia työntekijöitä oli 32, yhteensä 138 työntekijää. Vakituisten työntekijöiden määrä väheni kolmella vuonna 2019.

Kunnan henkilöstön keski-ikä oli viime vuonna 47,2 vuotta ja se on hieman laskenut vuodesta 2015.

– Osin se johtuu siitä, että eläköityneiden tilalle on palkattu hieman nuorempaa henkilöstöä, Jouni Nieminen kertoi.

Viime vuonna viisi kunnan työntekijää siirtyi eläkkeelle. Kunnan henkilöstö on keskimäärin hieman yli 14 vuotta kunnan palveluksessa.

– Eli kunnassa viihdytään kohtuullisen pitkään. Työtyytyväisyys on näkynyt myös henkilöstökyselyissä, joissa työtyytyväisyys on ollut korkealla tasolla, Nieminen mainitsi.

Viime vuonna työhyvinvointikyselyn vastausprosentti oli parantunut huomattavasti vuodesta 2018. Nyt kyselyyn oli vastannut 87,2 prosenttia henkilöstöstä, kun vuonna 2018 siihen vastasi 54,7 prosenttia kunnan työntekijöistä.

Myös kunnan henkilöstön sairauspoissaolot ovat vähentyneet. Niitä oli 2019 vakituisella henkilöstöllä keskimäärin 9,2 kalenteripäivää.

Valtuusto merkitsi tiedokseen tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen kunnan toiminnasta viime vuonna. Lähinnä lautakunta kiinnitti huomiota eri hallinnonalojen tavoitteiden muotoiluun ja tavoitteenasettelun selkeyteen, jotta niiden toteutumista olisi helpompi seurata.

Kokouksessa tehtiin myös neljä valtuustoaloitetta. Kauko Issakainen (kär.) esitti, että Vuokkoharjun luistelualuetta laajennettaisiin kaikkia kuntalaisia palvelevaksi liikunta-alueeksi rakentamalla sinne kaksi tenniskenttää, koripallokenttä ja rullaluistelualue.

Lappilan työväenyhdistyksen valtuustoryhmän Sirpa Kinnari esitti, että kunta hankkisi Sampolan matonpesupaikalle leveämmän mankelin mattojen kuivaamiseen, koska nykyinen on liian kapea leveämmille matoille.

Anne Tuomaila (sd.) teki aloitteen Kärkölässä sijaitsevien muistomerkkien hoitavien tahojen kartoittamiseksi ja muistomerkkien sekä niiden lähiympäristön siisteyden paremmasta huolehtimisesta.

Martti Aslamaa luki valtuustolle Milla Kovasinin ja kahdeksan paikallisen nuoren kuntalaisaloitteen, jossa toivottiin lukollisen säilytysarkun ja siivousvälineiden, muun muassa katuharjojen, hankkimista keskuspuiston skeittipaikalle. Aloite on paikallisten nuorten ideoima, ja he ottaisivat näin myös vastuuta alueen siisteydestä.

Maanantainen kokous sai juhlavan päätöksen, kun valtuuston puheenjohtaja kertoi keskustan valtuutetun Matti Torkkelin saaneen kunnallisneuvoksen arvonimen.

– Kukat ja kahvit sitten perästä, Päivi Aaltonen lupasi.

Kommentoi