Yritystilaus tunnistettu

Voit käyttää palvelun kaikkia sisältöjä vapaasti. Jos haluat kommentoida, kirjaudu sisään henkilökohtaisella Mediatunnuksella.

Messilän rannan kylpyläsuunnitelma on vaihtunut perinteiseen hotelliin, jossa olisi saunamaailma

Messilän ranta-alueen asemakaavan laatiminen on tullut vireille, ja se on parhaillaan kaavaluonnosvaiheessa. Kaavaa esiteltiin yleisötilaisuudessa viime viikon keskiviikkona koronatilanteen vuoksi Teams-yhteydellä.

Kaavoitettava alue rajautuu etelässä Rantatiehen ja Jalkarannantiehen sekä pohjoisessa Vesijärveen. Käytännössä kaavoitettava alue on nykyinen Messilän venesatama ja leirintäalue. Alue on pinta-alaltaan noin 34,4 hehtaaria, josta maa-aluetta on noin 21,5 hehtaaria. Kaavan laatimisen on pannut vireille Messilän omistaja.

Kaavan laatimisen tavoitteena on, että Messilä kehittyy nykyisestä lähinnä talvipainotteisesta keskuksesta ympärivuotiseksi kansainväliseksi matkailu- ja vapaa-ajankeskukseksi. Omistajien tavoitteena on tehdä Messilästä monipuoliset palvelut tarjoava loma- ja hyvinvointikeskus.

– Kyseessä on Etelä-Suomen merkittävin hiihtokeskus, jota pyritään nyt sitten kehittämään ympärivuotiseksi vetovoimatekijäksi. Messilän erityisiä vetovoimatekijöitä on ensinnäkin se, että sadan kilometrin säteellä on noin kaksi miljoonaa ihmistä. Kävijöitä ei tarvitse houkutella sen kauempaa, kuten pohjoisen matkailukeskuksissa pitää hakea kasvua ulkomailta, kertoi Messilän kehittämissuunnitelman laatimisessa mukana oleva Mika Mankinen.

– Toinen asia on se, että Messilän alueen korkeuseroista johtuen siellä on luminen talvi, mutta kesä on kuitenkin Etelä-Suomen kesä. Vesijärven loistava vesiluonto luo erittäin hyvät edellytykset ympärivuotiseen loma-asumiseen, matkailuun ja virkistäytymiseen. Alueessa on huikea kehittämispotentiaali, hän jatkoi.

Kaavan mahdollistama lisärakentaminen toteutunee pitkällä aikavälillä. Ensimmäinen rakentamisvaihe käsittäisi noin 1 100 majoitusyksikköä. Alueen sydämenä olisi hotellirakennus, joka voisi tämänhetkisen suunnitelman mukaan olla jopa 12-kerroksinen.

Sadan kilometrin säteellä on noin kaksi miljoonaa ihmistä.

Mika Mankinen

– Siihen on peräti 26 000 kerrosneliötä varattu, mutta tämä tarkentuu vielä kaavan laatimisen ja toteuttamisen yhteydessä, kaavanlaatija Kimmo Mustonen kertoi.

Aikaisemmin suunnitelmissa on väläytelty, että hotellin yhteydessä olisi kylpylä, mutta Mika Mankisen mukaan varsinaisesta kylpyläsuunnitelmasta on luovuttu.

– Kyseessä olisi hotelli, johon tulisi saunamaailma tai muuten vesielementti mukaan, Mankinen tarkensi.

Hotellin itä- ja länsipuolelle olisi kaavaluonnoksen mukaan mahdollista rakentaa rivi- ja kerrostalotyyppisiä loma-osakehuoneistoja. Niiden yhteenlaskettu kerrospinta-ala voi olla jopa 65 000 neliötä.

Nykyinen venesatama laajenisi niin, että sinne tulisi myös lomahuoneistojen käyttäjien venepaikkoja.

– Messilän ja Rantatien risteykseen on suunniteltu kiertoliittymä, joka parantaisi liikenneturvallisuutta ja siihen tulisi myös tähän uuteen hotelli ja loma-asunto alueeseen liittyvä liittymä, Mustonen kertoi.

Jalkarannantien varteen ja alueen itäreunaan on tehty viheraluevaraukset, joissa olisivat alueen läpi kulkevat ladut, polut ja retkeilyreitit.

Yleisötilaisuudessa kiinnostusta herätti alueen rakentamisen aikataulu. Ennen koronaa tavoitteena oli, että nyt vireillä olevan asemakaavan osalta rakentaminen alkaisi viiden vuoden sisällä. Mankisen mukaan koronatilanne kuitenkin viivästyttää hanketta.

– Korona on muuttanut maailmaa monella tapaa, ja tällaiset isot kehittämishankkeet ottavat aikalisän väkisinkin. Toki maanomistaja käy edelleenkin neuvotteluja mahdollisten investoijien ja hotellioperaattoreiden kanssa ja pohtii, millä tavalla tässä edetään.

Jos ja kun alueen asemakaavan mukainen kehittäminen alkaa, se tarkoittaa Messilän leirintäalueen loppua. Hollolan kunta on vuorannut alueen 50 vuoden sopimuksella Messilältä vuonna 1983. Kunta puolestaan on vuokrannut alueen edelleen leirintäalueen yrittäjille.

Kunnanvaltuuston hyväksymään puitesopimukseen on kirjattu, että vuokrasopimuksista neuvotellaan kaavaprosessin aikana, mutta vielä sopimusneuvotteluja ei ole aloitettu.

Kunta on saanut toiveita korvaavasta leirintäalueesta lähiseudulle, mutta kaavoitusarkkitehti Katariina Tuloiselan mukaan Hollolan kunnalla ei ole osoittaa maa-alueita järven rannalta leirintäaluetoimintaan.

Messilän ranta-alueen asemakaavaluonnos on nähtävillä lokakuun loppuun asti, ja kuntalaisilla sekä muilla osallisilla on mahdollisuus esittää mielipiteensä asemakaavaluonnoksesta nähtävilläoloaikana kirjallisesti tai suullisesti.