Asikkalan koulujen kohtalonhetki lähenee

Kalkkisten koulua esitetään lakkautettavaksi kahdessa kouluverkkoselvityksen ohjausryhmän kolmesta esityksestä. Koulun lopullinen kohtalo on kunnanvaltuuston käsissä. Juha Peurala

Tuomas Räihä

Asikkalan kunnanvaltuusto käsitteli maanantaina valtuustoseminaarissa kunnassa käynnissä olevaa kouluverkkoselvitystä. Kouluverkkoselvityksen ohjausryhmä toi kokoukseen esiteltäväksi kolme eri vaihtoehtoja.

Ensimmäinen vaihtoehto on se, että jatketaan nykyisellään, eikä kouluverkossa tapahdu muutoksia. Toinen vaihtoehto esittää Kalkkisten koulun lakkauttamista ensi vuonna, Vesivehmaan 5.–6.-luokkalaisten siirtymisen Aurinkovuoren kouluun vuonna 2021, Länsi-Asikkalan 5.–6.-luokkalaisten siirtymisen Aurinkovuoren kouluun vuonna 2022 sekä Anianpellon koulun siirtymisen Aurinkovuoren kouluun valmistelun aloittamisen lukuvuonna 2025–2026. Kolmas vaihtoehto sisältää Kalkkisten koulun lakkauttamisen, Vesivehmaan koulun säilymisen ennallaan, Länsi-Asikkalan koulun tilanteen arvioimisen vuonna 2025 sekä Anianpellon koulun siirtymisen Aurinkovuoren koulun yhteyteen vuonna 2024.

Viime viikolla kokoontunut ohjausryhmä päätti kokouksessaan äänestyksen jälkeen esittää vaihtoehtoa kaksi.

Seminaarissa vs. sivistystoimenjohtaja Petri Haapanen esitteli muun muassa vaihtoehtojen taloudellisia vaikutuksia. Luonnollisesti vaihtoehto yksi, eli nykyisessä pysyminen ei toisi säästöjä. Myöskään vaihtoehto kolme ei juurikaan toisi säästöjä, tosin se pienentäisi menoja. Selvästi suurimmat säästöt syntyisivät vaihtoehdosta kaksi. Siinä vaihtoehdossa säästöjä syntyisi henkilöstökuluista, kiinteistöistä sekä siitä, että Vesivehmaan koulua ei tarvitsi laajentaa ainakaan tulevina vuosina.

Valtuutettu Tuomo Riihilahti (kok.) nosti esiin sen, että säästöjä tulevaisuudessa tarvitaan, vaikka tällä hetkellä kunnalla meneekin hyvin. Talousjohtaja Aapo Pispa vahvisti asian.

– Viime vuosi meillä oli vaikea. Nyt koronatukien ansiosta tämä vuosi ja ensi vuosikin ovat hyviä. Yleiset kuntatalouden vaikeudet koskevat kuitenkin meitäkin. Ensi vuoden jälkeen riittää tekemistä, että saamme pidettyä talouden tasapainossa. Näyttää siltä, että noina vuosina kiikutaan nollan molemmin puolin, riippuen siitäkin millaisia päätöksiä tehdään.

Valtuutetut jakoivat kouluverkkoselvityksen tekijöille kiitosta perusteellisesti tehdystä työstä. Kysymyksiäkin kuitenkin heräsi. Useampikin valtuutettu huomautti, että varhaiskasvatus tulee huo­mioida kouluverkosta päätettäessä. Varhaiskasvatus olikin aluksi mukana kouluverkkoselvityksessä, mutta lopulta se pudotettiin selvityksestä pois, koska sen järjestämisestä päättäminen kuuluu kasvatus- ja opetuslautakunnalle.

– Tiedostan, että se on merkittävää ja ratkaisevaa, miten vaikka Kalkkisissa varhaiskasvatus järjestetään, Haapanen totesi ja muistutti valtuutettuja, että varhaiskasvatuksesta päätetään samaan aikaan kouluverkon kautta ja lautakunnalla on käytettävissä kaikki tarvittavat tiedot asiaan liittyen.

Myös se kiinnosti valtuutettuja, oliko ohjausryhmällä muita vaihtoehtoja pohdinnassa kolmen esitetyn lisäksi.

– Olemme pohtineet erilaisia vaihtoehtoja. Yksi oli se, että Länsi-Asikkalan 1.–4.-luokkalaiset ja varhaiskasvatus muodostaisivat oman kokonaisuutensa ja heille rakennettaisiin uusi rakennus. Myös Länsi-Asikkalan koulun lakkauttamista pohdittiin aluksi, mutta se keskustelu loppui aika nopeasti.

Seuraavaksi kouluverkkoselvitys menee lautakunta- käsittelyyn ja sitten kunnanhallitukseen ja kunnanvaltuustoon. Valtuuston on tarkoitus päättää asiasta kokouksessaan 7. joulukuuta.

Kommentoi