Nastolan koulupäätöksiä odotetaan ensi viikolla

Luoteis-Nastolan kyläyhdistyksen Heikki Erkamo (3. oik.) esitteli kyläläisten ylpeydenaihetta, pääosin talkoovoimin rakennettua liikuntasalia sivistyslautakunnan jäsenille. Ville Hakala
Ville Hakala

Ville Hakala

Lahden sivistyslautakunta ei tehnyt viime viikolla päätöstä paljon keskustelua herättäneestä lasten ja nuorten palveluverkkosuunnitelmasta, vaan jätti asian yksimielisesti pöydälle. Päätöksiä palveluverkkosuunnitelmasta odotetaan nyt ensi tiistaina pidettävästä kokouksesta.

Uuden sivistyslautakunnan jäsenet toivoivat vielä lisätietoa päätöksenteon tueksi muun muassa Kivijärven koulun osalta. Lautakunta kaipasi muun muassa tietoa siitä, millaisin toimin koulunkäyntiä Kivijärvellä on turvattu, ja voisiko koulu toimia vain uudessa osassa, jos vanha osa suljetaan.

Ahtialan koulun toimipisteenä toimivassa Kivijärven koulussa on 45 oppilasta. Osittain yli satavuotiaassa koulurakennuksessa on tehty käyttöä turvaavia korjauksia, mutta kaupungin virkamiesten näkemyksen pidemmän aikavälin käytön turvaamiseksi kiinteistö tarvitsisi perusteellisen remontin, joka kaupungin laskelmien mukaan vaatisi 2,5–3 miljoonan euron kustannukset.

Joukko Kivijärven koulun oppilaiden vanhempia ja Luoteis-Nastolan kyläyhdistys kutsuivat sivistyslautakunnan jäseniä tutustumaan kouluun sunnuntaina 3. lokakuuta. Koululla järjestetyssä tilaisuudessa esiteltiin sivistyslautakunnalle koulun tilat ja kuultiin puheenvuoroja koulun lakkauttamista vastaan.

– Tämähän tuli aika yllätyksenä kyläläisille ja käsittääkseni teille myös osalle päättäjistä, että kivijärven koulu näinkin nopealla aikataululla on aikomus lakkauttaa, totesi kolmasluokkalaisen oppilaan äiti Pia Helander.

Kyläläiset kyseenalaistavat yhtenä lakkautusperusteena olleen oppilasmäärän laskun.

– Alkuun oli vahvasti taustalla se näkökulma, että oppilaat vähenee. No, sehän on valtakunnallinen suuntaus. Seuraavan viiteen vuoteen ei ole kuitenkaan jyrkkää oppilasmäärän laskua ennustettavissa, Helander totesi.

Vanhemmilla on myös epätietoisuutta siitä, mihin Kivijärven koulun oppilaat lopulta sijoitettaisiin, jos koulu päätetään lakkauttaa syksyllä 2022.

– Emme ole kyllä pysytty enää perässä mihin toimintayksikköön oppilaat siirrettäisiin, koska se vaihtelee aina kun sitä kysyy. Mutta se tiedetään, että yhteenkään koulurakennukseen nämä 45 oppilasta eivät mahdu, heidät tullaan sijoittamaan ihan varmasti tilaelementteihin, parakkeihin, Helander arvioi.

Tai vaihtoehtoisesti kivijärveläisten alta siirtyisi muita oppilaita väistötiloihin, koska Kivijärven koulun opetusryhmät on luvattu pitää yhtenäisinä.

Yksi pohdinnan aihe kyläläisillä on vuonna 2006 koulun yhteyteen pitkälti talkootyönä rakennettujen kerho- ja liikuntatilojen kohtalo. Luoteis-Nastolan kyläyhdistys omistaa tiloista kolmasosan ja maksaa kaupungin kanssa voimassa olevan sopimuksen mukaan vakuutusmaksut ja kiinteistöveron tiloista. Kaupunki puolestaan maksaa tilojen lämmitys- ja sähkökulut ja saa vastineeksi käyttää tiloja.

Kyläläiset ovat myös pohtineet, mitä korjaustoimenpiteitä koulukiinteistö tarvitsisi, jotta toiminta voisi jatkua esimerkiksi viiden vuoden ajan, jonka jälkeen Lahdessa olisivat valmiina uudet koulurakennukset, eikä väistötiloja tarvittaisi, jos Kivijärven koulu lakkautetaan. Viiden vuoden kuluttua voitaisiin myös tarkastella koulun oppilasmäärää uudelleen.

Tilakeskuksen arvion mukaan remontti maksaisi 1,4 miljoonaa euroa. Kyläläisten laskelmien mukaan viisi vuotta eteenpäin pärjättäisiin huomattavasti pienemmilläkin korjauskuluilla, ja esimerkiksi ongelmallisin, vuonna 1918 rakennettu osa koulusta voitaisiin eristää muista opetustiloista.

Keskustelua käytiin myös esimerkiksi koulukuljetuskustannuksista ja oppilaiden pidentyvistä koulumatkoista. Pia Helander oli sitä mieltä, että kustannusvaikutukset Kivijärven koulun sulkemisesta olisivat nolla.

– Tai mennään jopa miinukselle.

Suurin kysymys onkin koulun vanhan osan kunto ja sen mahdollinen peruskorjaus.

Kivijärven koulun lisäksi pohdinnassa ovat esimerkiksi Nastolan kirkonkylän ja Erstan sekä Villähteen alueen kouluratkaisut. Suunnitelman mukaan Ersta–Villähde-alueelle suunnitellaan yksi koulu, joka tulisi olemaan 2-sarjainen alakoulu. Alueen oppilasennusteen mukaan vuonna 2030 alueella on 295 alakouluikäistä lasta. Koulu tullee sijoittumaan Erstan koulun tontille. Villähteen koulun uudisrakennusosa jatkaisi esi- ja alkuopetuksen toimipisteenä.

Erstan ja Villähteen alueella koulun ja päiväkodin tarpeet huomioidaan myös mahdollisen monitoimitalon suunnittelun yhteydessä.

Kukkasen koululle suunnitellaan tulevaisuudessa tilat joko Rakokiven, Kirkonkylän tai terveysaseman tontille. Koulusta tulee 5-sarjainen noin 500 oppilaan koulu. Samaan yhteyteen sijoitetaan nuorisopalveluiden tilat. Suunnitelman mukaan Kirkonkylän oppilaat tulevat mahtumaan Rakokiven koulun yhteyteen.

Kommentoi