Vesivehmaan koulu panostaa yrittäjyyskasvatukseen – tavoitteina tulevaisuuden haasteisiin vastaaminen ja yhteisöllisyyden lisäämien

Vesivehmaan koulun rehtorin Markus Koskisen ja yrittäjäkummi Sarita Saloheimon yrittäjyysoppitunti innosti nuoria. Antti Hartikainen

Antti Hartikainen

Vesivehmaan koulussa pilotoidaan 5. ja 6-luokkalaisille suunnattua pikkuyrittäjät-ohjelmaa. Kyseessä on Nuori yrittäjyys ry:n alakoululaisille suunnattu ohjelma, jossa lapset perustavat yrityksen ja opettelevat tärkeitä taitoja.

– Yrittäjyyskasvatus on Vesivehmaan koulun painopistealueena tämän lukuvuoden ja myös tulevaisuudessa. Lapset kasvavat sellaiseen maailmaan, missä joidenkin tutkimusten mukaan he työllistyvät ammatteihin, joista 60 prosenttia ei vielä ole edes olemassa. Koulun on tärkeää vastata tähän haasteeseen, Vesivehmaan peruskoulun rehtori Markus Koskinen pohjustaa.

–  Yrittäjyyskasvatuksen tieteellisestäkin perustasta nousee termejä, kuten ahkeruus, rohkeus ja uteliaisuus. Ne ovat teemoja, joita oppiainepohjaisessa peruskoulussa pystytään harvemmin opettamaan oppilaille. Yrittäjyyskasvatus tarjoaa siihen hyvän mahdollisuuden.

Perinteisesti yrittäjyyskasvatuksessa lapset voivat perustaa oman yrityksen ja myydä tuotteita, mutta Vesivehmaalla asiaa lähestytään laajemmin.

– Puhumme isommista asioista, kuten hyvän tekemisestä ja yhteisön mukaan ottamisesta. Tavoitteellinen tekeminen ei tarkoita meillä pelkästään rahan tekemistä, vaan se tarkoittaa myös sitä, että tuot jotakin hyvää omalle yhteisöllesi, kiteyttää Vesivehmaan koulun pikkuyrittäjäkummina toimiva yrittäjä Sarita Saloheimo.

Myös yrittäjyyskasvatuksesta väitöskirjaa tekevät rehtori Koskinen näkee yrittäjyyskasvatuksen laajana kokonaisuutena.

– Yrittäjyyskasvatus-sana suomenkielessä ohjaa meitä. Kun on sana yritys, se ohjaa meitä usein elinkeinoelämään, vaikka kyse on myös yritteliäisyydestä. Usein näen sen niin, että yrittäjyyskasvatus on ennen kaikkea yritteliäisyyskasvatusta, huomioi Koskinen.

Saloheimo on pitänyt viikoittain kaksi oppituntia Vesivehmaan koulun 5.–6.-luokkalaisille. Välillä mukana on nuorempiakin oppilaita. Saloheimo on opettanut muun muassa brändin ja verkostoitumisen tärkeyttä.

– Yritys, yhtälailla kuin ihminenkin, tarvitsee rahaa menestyäkseen, mutta paljon enemmän tarvitaan sydäntä. Mikään brändi tai ihminen ei ole kovin rakastettava, jos hänellä ei ole sydäntä, vaikka rahaa olisi kuinka paljon, Saloheimo kertoi oppilaille.

– Elämä on lankoja, joista kudotte verkkoa elämän varrella. Sitä korkeammalle voitte mennä, mitä isompi verkko teitä on vastaanottamassa. Silloin te voitte epäonnistua, ja te putoatte aina lässähtämättä maahan. Siihen tarvitaan verkostoja. Sitä isompi verkosto teille tulee, mitä enemmän teidän brändillä on paitsi toimintaa myös sydäntä. Tämä on yrittäjyyskasvatuksen varsinainen pihvi.

Lapset ovat ottaneet yrittäjyyskasvatuksen vastaan erittäin hyvin.

– Se on alkanut kasvaa koko koulun laajuiseksi niin, että jopa 3.–4.-luokkalaiset ovat halunneet yrityskasvatusta sovellettavan osana monialaista oppimiskokonaisuutta, Saloheimo sanoo.

Yrittäjyyskasvatus inspiroi myös opettajaa.

– Mitä saan tästä? Saan älyttömän hyvän mielen ja energian. Tämä on aina paras päivä, kun saan olla täällä, Saloheimo kertoi oppilaille.

– Niin meidänkin, useat oppilaat vastasivat iloisesti yhteen huutoon.

Pikkuyrittäjyys-malli saattaa laajentua myös muihin Asikkalan kouluihin.

– Yrittäjyyskasvatuksen tulee lähtökohtaisesti olla kaikissa kouluissa. Tämä näyttää hirveän hyvältä, miten Vesivehmaalla toimitaan. Voi olla, että Vesivehmaalla halutaan ensin laajentaa muihin luokkiin, mutta ilman muuta pyrimme siihen, että voisimme ottaa tämän myös muihin kouluihin, Asikkalan kunnan vs. sivistysjohtaja Petri Haapanen tuumaa.

P ikkuyrittäjät järjestävät Vesivehmaan koulun pihalla joulumarkkinat 5.12. sunnuntaina kello 10–12.

– Kaikki, mitä syksyn aikana olemme tehneet, huipentuu meidän joulumarkkinoihin, Vesivehmaan peruskoulun rehtori Markus Koskinen summaa.

Pikkuyrittäjien omat yritykset ovat markkinoilla tarjoamassa erilaisia tuotteita, naposteltavaa ja palveluja. Paikalliset yrityksetkin ovat saaneet varata myyntipöytiä tapahtumaan. Luvassa on myös jouluista tunnelmaa.

– Mitä Vesivehmaalla on? Täällä on koulu. Tämä on yhdistävä tekijä koko kyläyhteisössä. Minulle on tärkeää, että saamme yhteisen tapahtuman ja yrittäjyyskasvatus tuo tällaista hyvää kuntaan, Koskinen alleviivaa.

Tapahtuman tuotot menevät oppilaiden ehdotuksien pohjalta oppilaiden yritysvierailuihin, retkiin ja Vesivehmaan koulun piha-alueen parannukseen.

Kommentoi