Yritystilaus tunnistettu

Voit käyttää palvelun kaikkia sisältöjä vapaasti. Jos haluat kommentoida, kirjaudu sisään henkilökohtaisella Mediatunnuksella.

Asikkalan valtuusto hyväksyi lisärahan kevyen liikenteen väylän rakentamista varten

Kokouksessa kysymyksiä herätti Ruotsalaisen rantaosayleiskaavan luonnonsuojelualueet. Valtuusto ei myöskään lämmennyt moposuoralle.

Asikkalan kunnanvaltuuston vuoden ensimmäisessä kokouksessa päätettiin 160 000 euron lisärahoituksen myöntämisestä maantie 313:n kevyen liikenteen väylän rakentamiseen välille Vehkoontie–Lentotie.

Valtuusto hyväksyi aiemmin joulukuussa 700 000 euron määrärahan hanketta varten, mutta lisärahoitusta tarvittiin, koska rakennuskustannukset ovat nousseet.

– Osittain siinä on jo kevyen liikenteen väylä, mutta yhtenäinen kevyen liikenteen väylä on tavoitteena. Olemme keskustelleet tästä talousarvion yhteydessä ja olemme myöskin varanneet resursseja kevyen liikenteen väylän laajentamiseen, valtuuston puheenjohtaja Hilkka Kemppi (kesk.) pohjusti.

– Olemme nyt päässeet mukaan valtion maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL) sopimusjärjestelyyn, jonne tämä 313-tie on lisätty. Tämä väylä maksetaan 40-prosenttisesti valtion MAL-rahasta.

Ruotsalaisen rantaosayleiskaavan mitoitusperiaatteista luonnonsuojelualueilla oli epätietoisuutta valtuustokokouksessa.

– Tämän kaavoituksen tarkoituksena on sopeuttaa rakennustoiminta ja luonto keskenään. Tässä mitoitusperusteissa on varsin hyvin onnistuttu, mutta yksi ongelma näyttää olevan. Luonnonsuojelualueille on merkitty rakentamista, ja se ei mielestäni oikein sovellu. Esitän, että luonnonsuojelualueiden osalta tämä mitoitusperuste muutetaan niin, että se on nolla rakennusta neliökilometriä kohti, Hannu Mäkinen (sd.) esitti.

– Lain mukaan luonnonsuojelumerkinnällä olevalle alueelle ei voi rakentaa, joten varmastikin sitä on ajateltu tässä kaavoituksen toimesta. On myös sääli, että tämä asia ei ole noussut esille valtuustoseminaarissa eikä toisaalta myöskään viime keskiviikon valtuustoryhmien puheenjohtajien tapaamisessa, puheenjohtaja Kemppi totesi Mäkisen puheenvuoron jälkeen.

Asiaan haluttiin tarkennusta, mutta kunnan kaavoituspäällikkö ja kaavaa tekevä kaavakonsultti eivät olleet kokouksessa paikalla. Kokouksessa pidettiin tauko, jonka aikana kunnanjohtaja Rinna Ikola-Norrbacka kysyi puhelimitse asiaan tarkennusta kaavoituspäälliköltä.

– Sain kiinni meidän kaavoituspäällikkö Kimmo Sutisen. Luonnonsuojelualueelle ei saa rakentaa. Tässä tehdään siis mitoituksia, ja mikäli joku omistaa luonnonsuojelualuetta ja siellä on esimerkiksi kolme rakennuspaikkaa, niin mikäli se tila jatkuu rannan puolelle semmoiselle alueelle mikä ei ole luonnonsuojelualuetta, niin rakennusoikeudet siirtyvät sinne. Ja mikäli koko tila sattuisi olemaan luonnonsuojelualuetta, niin silloin alue korvataan, Ikola-Norrbacka avasi asiaa.

Selvityksen jälkeen Mäkinen veti esityksensä pois ja valtuusto hyväksyi Ruotsalaisen rantaosayleiskaavan tavoitteet, mitoitusperiaatteet ja mitoitusvyöhykkeet ilman muutoksia. Kaavan tiedot löytyvät kunnan verkkosivuilta valtuustokokouksen pöytäkirjan liitteistä.

Valtuustossa käsiteltiin nuorisovaltuuston viime kesäkuussa jättämä aloite moposuoran rakentamisesta. Hyvinvointilautakunnan aiemmat aloitetta koskevat näkemykset jäivät voimaan.

Hyvinvointilautakunnan näkemyksen mukaan kunnan ylläpitämää moposuoraa ei rakenneta vastuu- ja turvallisuussyistä.

Kunnan näkökulmasta moposuoran toteuttamiseen palveluna liittyy merkittäviä riskejä. Moposuoran luonteeseen liittyy ajotoimintaa, jossa on tunnistettu olevan merkittäviä onnettomuus- ja loukkaantumisriskejä. Moposuora-toiminnan toteuttajataho ottaisi vastuulleen käyttäjien ja sitä seuraamaan tulleiden henkilöiden turvallisuuden.

Hyvinvointilautakunta oli myös päättänyt, että kunta selvittää mahdollisuuksia mopokerhotoiminnan käynnistämiseen paikallisten seurojen, kunnan ja muiden tarvittavien tahojen kanssa.

Sari Kolsin (kesk.) tilalle kunnanhallitukseen valittiin Seija Upola (kesk.) ja varalle Saana Kunttu (kesk.). Valtuustossa Kolsin korvaa Heidi Seppälä (kesk.).

Sari Kolsin tehtävät valtuutettuna päättyivät viime vuoden lopussa kunnasta pois muuttamisen seurauksena.

Myös luottamushenkilö Monna Helen (vihr.) on 15. tammikuuta lähettämässään viestissä ilmoittanut muuttaneensa paikkakunnalta pois ja näin ollen luopuu luottamustehtävistään. Helen on kuluneella kaudella toiminut tarkastuslautakunnan varajäsenenä sekä hyvinvointilautakunnan varajäsenenä.

Helenin tilalle tarkastuslautakunnan varajäseneksi valittiin Teija Hiltunen (vihr.) ja hyvinvointilautakunnan varajäseneksi Terhi Vesterinen (vihr.).

Aloitteita kokouksessa tehtiin kaksi kappaletta.

Satu Jaatinen (kesk.) esitti aloitteen haja-asutusalueiden tiedotuksen turvaamiseksi.

Päijät-Hämettä ei tällä hetkellä jaeta niillä Asikkalan haja-asutusalueilla, jotka eivät ole Postin varhaisjakelun piirissä. Vuoden alussa tapahtunut muutos on seurausta Postin aikataulu- ja hintamuutoksista.

– Ehdotus on, että sillä aikaa kun Päijät-Häme selvittää tilannetta, kunta aktiivisesti toimittaisi kuntalaisten puolesta edunvalvontaa tässä asiassa. Tähän voisi kuulua kunnan vaikuttaminen merkittävänä ilmoittajana ja alueen kuntana lehteen, Postiin ja jakeluyritykseen. Tähän kunnanjohtajamme Rinna onkin jo ryhtynyt kiitettävästi, Jaatinen ehdotti.

– Siihen voisi kuulua myös vaihtoehtojen selvittäminen tilanteessa, jossa jakelu haja-asutusalueille ei jatku tulevaisuudessakaan. Esimerkiksi niin, että kunta selvittää kustannukset kirjallisen tiedotuksen jakelulle ja Päijät-Hämeen jakelun toimittamiselle kunnan puolesta tai vaikkapa etsimällä kunnasta jakeluun sopivia työttömiä osa-aikaistyöhön jakeluyritykselle. Työpaikan selvittämiseen [hyvinvointijohtaja] Matti Kettunen ja tiiminsä ovatkin jo ilmoittaneet halukkuutensa.

Kotikunnan Henna Rautavuo-Hätönen puolestaan peräsi tekemässään aloitteessa elinvoimajaoston toiminnan ja päätöksenteon prosessien täsmentämistä.