Asikkalan valtuustoseminaarissa pohdittiin palveluverkkoa

Valtuustoseminaarissa pohdittiin pienryhmissä tuoreessa palveluverkkoselvityksessä esiin nousseita asioita. Tuomas Räihä

Tuomas Räihä

Asikkalan kunnanvaltuutetut ja varavaltuutetut kokoontuivat maanantaina valtuustoseminaariin, jossa käsiteltiin elokuussa julkaistua palveluverkkoselvitystä. Selvityksessä konsulttiyhtiö Perlacon esitti muun muassa Kalkkisten ja Länsi-Asikkalan koulujen sulauttamista Aurinkovuoren kouluun, uuden päivähoidon ja esiopetuksen ”kampuksen” perustamista Anianpeltoon, kirjaston siirtämistä lähemmäs muita palveluita sekä kunnan eri toimintojen yhdistämistä samaan toimipaikkaan.

Valtuustoseminaarissa pohdittiin muun muassa edellä mainittuja esityksiä sekä kunnan kasvun suuntia pienryhmissä. Ryhmien tehtävänä oli pohtia esimerkiksi sitä, ovatko konsulttiyhtiön esitykset sellaisia, että niitä kannattaisi lähteä viemään eteen päin ja millaisella aikataululla ne voisivat toteutua.

Valtuustoseminaarissa ei asioista tehdä päätöksiä eikä virallisia esityksiä, vaan asioita käsitellään ja pohditaan tulevaisuuden päätöksenteon tueksi. Eri ryhmissä oli myös monenlaisia näkemyksiä asioista ja valtuutetut osallistuivat vain yhden ryhmän keskusteluun, joten minkäänlaisia yhteisiä linjauksia ei seminaarissa vedetty.

Ajatus kunnanvirastosta, jossa nykyään hajallaan olevat kunnan toimijat olisivat yhdessä, sai sitä pohtineelta ryhmältä kannatusta.

– Se on kannatettava ja tavoiteltava asia sekä toiminnallisesti että kuntalaisten asioinnin kannalta. Samaan hengenvetoon todettiin, että ei hinnalla millä hyvänsä, ryhmän ajatuksia yhteen vetänyt talousjohtaja Aapo Pispa sanoi.

Ryhmä näki kunnanvirastolle kolme mahdollista sijoituspaikkaa. Ensimmäinen vaihtoehto olisi nykyisen teknisen viraston ja päiväkotien paikalla. Tämä edellyttäisi päiväkotien muuttamista uuteen ”kampukseen” Anianpeltoon. Toinen mahdollisuus olisi teknisen viraston muuttaminen nykyisen kunnanviraston tiloihin. Tämä tarkoittaisi työskentelytapojen radikaalia muutosta, jotta kaikki mahtuisivat nykyisiin tiloihin. Kolmas vaihtoehto olisi yhteisen viraston tekeminen nykyisen kirjaston tiloihin, jolloin kirjastolle täytyisi etsiä uudet tilat.

Kasvun suuntia pohtinut ryhmä pohti muun muassa, miten kunnan houkuttelevuutta saataisiin lisättyä. Esille tuli esimerkiksi erilaiset kampanjat, asuinalueiden ja valtatie 24:n kehittäminen.

Esiin nousi myös kenelle kuntaa kannattaisi markkinoida asuinkuntana. Ryhmän mukaan lapsiperheiden, eläkeläisten vapaa-ajan asukkaiden ja poismuuttaneiden lisäksi kunnan kannattaisi pohtia myös pohjoisesta tulevien pysäyttämistä Asikkalaan.

– Kaikki eivät välttämättä halua ihan Helsinkiin asti mennä. Jotkut tulevat lähemmäksi mutta haluavat vielä asua maalla, niin se voisi olla meille yksi hyvä suunta, kasvun suuntia pohtineen ryhmän ajatuksia esitellyt Katja Riihilahti (kok.) totesi.

Kirjasto- ja kulttuuripalveluiden sijaintia pohtinut ryhmä totesi, että nykyinen sijainti on haastava etenkin vanhemmille ihmisille, jotka eivät pysty liikkumaan hyvin, mutta toisaalta optimaalinen koululaisille.

– Me olimme yksimielisiä siitä, että siirtäisimme kirjaston liikekeskukseen ja tehtäisiin siitä Asikkalan Oodi, ryhmän ajatuksia summannut Juha Tapiola (vihr.) sanoi.

Uutta ei kuitenkaan rakennettaisi, vaan kirjasto voitaisiin sijoittaa esimerkiksi kunnanvirastoon, jos se muuttaisi esimerkiksi nykyisiin kirjaston tiloihin.

Kouluasioita pohtinut ryhmä oli kenties haastavimman urakan edessä, eikä ryhmän sisällä löytynytkään yhteistä mielipidettä siitä, miten asiassa kannattaisi edetä.

Ryhmässä keskusteltiin muun muassa siitä, katsotaanko koulujen tulevaisuutta pelkästään talouden vai myös aluepolitiikan kannalta. Myös siitä heräsi erilaisia mielipiteitä, kuinka pieneksi koulun oppilasmäärä voi mennä.

Myös taloutta kouluryhmässä pohdittiin. Kaikissa kyläkouluissa on jotakin korjattavaa, ja Vesivehmaalle kaivattaisiin laajennusta. Jos kaikki koulut pistettäisiin kuntoon, se tarkoittaisi miljoonien eurojen menoja.

Keskustelu