Asikkalan kielikylpypäiväkodilla haastavat ajat

English Playschoolin hallitus toivoisi Asikkalan kunnassa otettavan käyttöön varhaiskasvatuksen palveluseteli. Tuomas Räihä

Tuomas Räihä

English Playschool of Asikkala -kielikylpypäiväkotia ylläpitävän vanhempien kannatusyhdistyksen hallitus joutui viime viikolla tiedottamaan päiväkodin henkilökuntaa ja perheitä päiväkodin toiminnan supistamisesta heikon taloudellisen tilanteen vuoksi. Jo keväällä 2018 päiväkodissa jouduttiin lopettamaan esikouluopetuksen tuottaminen, kun kunta päätti olla ostamatta sieltä esiopetuspaikkoja. Nyt joudutaan lopettamaan esikoululaisille tarkoitettu iltapäivähoito afternoon-club.

Vanhempien kannatusyhdistyksen hallituksen puheenjohtaja Riikka Ukkonen kertoo, että afternoon-clubin lopettaminen aiheuttaa myös henkilökunnan vähenemisen.

– Vähennys saadaan hoidettua pääsääntöisesti niin, että kahta määräaikaisuutta ei jatketa.

Huono taloudellinen tilanne johtuu hallituksen näkemyksen mukaan pääasiassa esiopetuksen loppumisesta.

– Toki uusia lapsia on ollut jonossa jonkin verran vähemmän kuin aiemmin. Tämäkin voi juontaa juuriaan siihen, että on epävarmaa, voiko lapsi olla meillä hoidossa ja esiopetuksessa koulun alkuun saakka. Monet vanhemmat arvostavat hoitopaikan pysyvyyttä lapsen arjessa.

– Toimintaa on myös hyvin vaikea suunnitella ja kehittää pitkäjänteisesti, kun lopullinen tieto, saadaanko esiopetuspaikkoja meille vai ei, on saatu kunnalta aina vuosittain vain noin puolta vuotta aiemmin, Ukkonen kommentoi.

Playschoolin hallitus toivoisi, että Asikkalassa otettaisiin käyttöön varhaiskasvatuksen palveluseteli.

– Palveluseteli antaisi vanhemmille lisää valinnanvapautta hoitopaikan suhteen. Toki olemme valmiina neuvottelemaan kunnan kanssa esiopetuspaikoista seuraavalle kaudelle 2020-2021.

Koko päiväkodin toiminta ei haasteista huolimatta ole tällä hetkellä vaarassa.

– Pleikkarin historiassa yli 20 vuoden aikana on koettu aiemminkin taloudellisesti vaikeitakin hetkiä. Vaikeista tilanteista on ennenkin selvitty yhteisvoimin. Toki tilanne on taloudellisesti erittäin haastava, mutta pyrimme siihen, että toiminta jatkuisi, Ukkonen sanoo.

Kirvestä ei olla heittämässä kaivoon, vaan kielikylpypäiväkodin tulevaisuuteen uskotaan vahvasti

– Vaikka nyt joudumme supistamaan toimintaa eskareiden iltapäivähoidon osalta, niin tarkoitus olisi, että saisimme vielä joskus lähitulevaisuudessa kehitettyä ja kasvatettua toimintaa ainakin yhdellä ellei kahdellakin lapsiryhmällä.

Keskustelu