Asikkalan Telakkarannan kaavaa esiteltiin yleisölle

Asikkalan kaavoituspäällikkö Samuli Kantola ja Rambollin Niina Ahlfors esittelivät Telakkarannan kaavaluonnoksia yleisölle viime viikolla. Tuomas Räihä

Tuomas Räihä

Asikkalassa on vireillä Telakkarannan asemakaavan muutos, jolla alueelle mahdollistetaan asuinrakentaminen. Kaavan laatiminen on tällä hetkellä luonnosvaiheessa ja kaavatyötä esiteltiin yleisölle viime viikolla.

Asikkalan kaavoituspäällikkö Samuli Kantola kertoi tilaisuudessa, että Telakkarannan alueesta on tehty neljä suunnitelmaa eri tahojen toimesta. Ensimmäinen oli opiskelijatyö, toinen Kantolan oma suunnitelma ja kaksi viimeisintä arkkitehtitoimistojen suunnitelmia. Opiskelijatyö ja Kantolan suunnitelma ehdottivat alueelle pientaloja tai rivitaloja, arkkitehtitoimistojen suunnitelmat taas kerrostaloja.

- Heidän mielestään alue on sen verran haastava, että jotta siitä saadaan järkevä ratkaisu ja toisaalta saadaan riittävästi asuntokantaa, niin paras ratkaisu olisi kerrostalorakentaminen, Kantola selvitti.

Tällä hetkellä luonnoksissa on piirretty alueelle kolme kerrostaloa, jotka toteutettaisiin viisikerroksisina.

Taloja ei ole tarkoitus sijoittaa aivan Päijänteen rantaan, vaan talojen ja rannan väliin jäisi puistomainen alue, jossa pyöräilijät ja kävelijät pääsisivät liikkumaan. Kerrostalojen autoliikenne kulkisi talojen takaa, johon myös talojen parkkipaikat on luonnoksessa sijoitettu. Luonnoksessa rantaan on varattu paikat kolmelle venelaiturille.

Alueella sijaitsee Veteraanimaja eli Tammenlehvätalo, joka jouduttaisiin siirtämään kolmannen ja viimeiseksi rakennettavan kerrostalon tieltä. Luonnoksissa se on siirretty samalle alueelle, mutta kerrostalojen toiselle puolelle.

Sen sijaan alueella olevat venevalkama ja uimaranta jäisivät nykyiseen käyttöönsä.

Yleisötilaisuudessa kaavaluonnoksista annettiin joitakin hyväksyviä kommentteja, mutta suurin osa tilaisuuteen osallistujista oli kriittisiä luonnoksia kohtaan. Jotkut halusivat, että Telakkaranta jätettäisiin entiselleen. Yleisöstä kommentoitiin muun muassa, että alue on ollut tärkeä luontokohde koululaisille.

Eniten osallistujia tuntui luonnoksissa häiritsevän se, että aluetta suunnitellaan kerrostaloille. Yleisöstä tiedusteltiin muun muassa sitä, asetetaanko kaavassa joitakin määräyksiä rakennusten ulkonäön suhteen.

- Poliittiset päättäjät ovat hyvin vahvasti lähteneet siitä linjasta, että meillä ei käytännössä Vääksyssä ole lähdetty millään lailla rajoittamaan sitä, miltä rakentaminen näyttää.

- Tässä on lähdetty siitä, että jotta alueelle saadaan riittävästi kiinnostusta, niin ei haluta lähteä rajoittamaan sitä tiettyyn muottiin, Kantola vastasi.

Alueella nykyisin asuvia kiinnosti myös liikennejärjestelyt. Heidän mukaansa kadut ovat kapeita ja uusille kerrostaloille ajoreitiksi suunniteltu Vartiopolku on jyrkkä, mikä aiheuttaisi ongelmia liikennemäärien lisääntyessä.

- Liikennesuunnittelijamme ovat todenneet, että se kaltevuus on siinä haastava, mutta toteutettavissa. Heiltä tulee tarkemmat suunnitelmat kaavaehdotusvaiheeseen. Heidän ehdotushan oli, että liikenne kulkisi rannan kautta, mutta se todettiin huonoksi ratkaisuksi, koska yhteys rantaan kärsisi, kaavaan suunnitelleen Rambollin Niina Ahlfors sanoi.

Kritiikkiä annettiin kunnan puolelle myös siitä, että keskustelutilaisuus järjestetään vasta kaavaluonnosvaiheessa, eikä jo aikaisemmin, jolloin alueen käyttötarkoituksesta olisi voitu paremmin käydä keskustelua. Kunnan päättäjiä syytettiin myös siitä, että he ajattelevat päätöksissään pelkästään rahaa. Tämän kunnanjohtaja Rinna Ikola-Norrbacka kuitenkin kiisti.

- Haluan korjata, että kyllä me puhumme kunnanhallituksessa paljon muistakin arvoista kuin vain rahasta. Se on tosiasia, että tämä on intressien sovittelua ja sitä, että meidän täytyy pystyä löytämään kompromisseja asioihin.

- Keskustelu, mitä täällä käydään, on tärkeää. Ei se ole helppoa olla kunnan päättäjäkään. Tässä huoneessa on hyvin pitkälti se joukko, joka haluaa, että ei tehtäisi mitään tai tehtäisiin hyvin vähän. Sitten kuulemme paljon myös sitä, että pitää tehdä paljon, Ikola-Norrbacka totesi.

Keskustelu