Vääksyyn uusia asuntoja noin 350 hengelle

Arkkitehdin näkemys siitä, miltä Anianketo voisi näyttää.

Ruska Paronen

Asikkalan kunta hankki toukokuussa omistukseensa viimeisen ison rakentamattoman alueen Vääksyn keskustasta. 11 hehtaarin kokoinen alue sijoittuu Anianpellon historiallisen markkinapaikan kylkeen Vääksyn keskustan itäreunalle. Uusi asuinalue kulkee työnimellä "Anianketo".

Puukylä keskelle Vääksyä

Kunta antoi arkkitehdille vapaat kädet luoda suunnitelma alueelle, jonka tarkoituksena on toimia keskustelunavauksena siitä, mitä alueelle voisi esimerkiksi rakentaa.

Arkkitehdin vision mukaan Aniankedosta muodostuu uusi monimuotoinen asuinalue, jonka keskeinen sijainti vähentää henkilöautoriippuvuutta. Alueen halkaisisi kevyen liikenteen Tammiraitti, jota reunustaisivat pylvästammien rivistöt. Anianketo tarjoaisi pitkän asumiselinkaaren, koska se suunnitellaan täysin esteettömäksi.

Talot olisivat arkkitehdin mukaan Aniankedossa pääosin yksikerroksisia ja kaikki rakennukset puusta tehty. Rakennuksista löytyisi omakotitaloja perheille, edustavia Atrium-taloja, ryhmävuokra-asuntoja nuorille tai vanhemmille sekä erilaisia rivitaloyhtiöitä, viuhkataloja, evätaloja, mikrotaloja sekä kaksikerroksisia pienluhtitaloja. Suunnitelman mukaan alueelle voisi tulla asuntoja noin 350 hengelle.

- Tarkoituksena on tehdä sellaista asumista, joka houkuttelee ja kiinnostaa ihmisiä. Omasta mielestäni asuinalueella saisi olla oma identiteetti, eli mitään bulkkitavaraa ei tarvitsisi rakentaa, vaan omaleimaisuutta voisi olla, Asikkalan kunnanjohtaja Aapo Pispa tuumaa.

Tonttialessa harva kauppa

Asikkalan kunta järjesti kevät-kesällä kampanjan, jossa kaikki kunnan myytävät tontit alennettiin puoleen hintaan ajalla 28.4.-22.6. Tontteja oli kaupan toista sataa, mutta lopulta tontteja myytiin vain 15 kappaletta, joista täysin uusille asukkaille tontteja myytiin vain 3.

- Myydyistä tonteista suurin osa meni sellaisille, jotka olivat vuokranneet tonttia jo pidemmän aikaa ja esimerkiksi rakentaneet tontille jotain ja nyt lunastivat sen omaksi, kunnan kaavoituspäällikkö Sini Utriainen kertoo.

Pispan mukaan ei ole ollenkaan omituista, että tontteja myydään puoleen hintaan ja samaan aikaan kehitetään uutta asuinaluetta.

- Alekampanjassa oli oikeastaan päätavoitteena tunnettavuuden lisääminen ja vasta toisena itse kaupanteko. Mietimme, mikä olisi sellainen juttu, jolla ihmisten mielenkiinnon saisi heräämään ja millä Asikkala jäisi mieleen. Takana on pitkäjänteinen ajattelumalli siitä, että jos vaikka 3 vuoden päästä joku etsii asuntoa tai tonttia, niin Asikkala muistuisi silloin mieleen.

Kunnanjohtajan mukaan samanlaisia alekampanjoita järjestetään harvoin eikä uutta ole nytkään näköpiirissä. Edellisen kerran Asikkalassa myytiin alennettuja tontteja vuonna 2013, jolloin Häkälän alueen tontin olivat alennuksessa.

- Jos verrataan vaikkapa Anianketoa Häkälään, niin kyseessä on kaksi hyvin erilaista asuinaluetta. Häkälä sijaitsee 5 kilometriä Vääksyn keskustasta. Se on luonnonhelmassa järvenrannalla, mutta matkaa keskustaan on. Anianketo sen sijaan on aivan palveluiden lähellä. Se on erilainen vaihtoehto asumiseen. Aniankedossa huomioidaan myös väestön ikääntyminen ja mitä se tarkoittaa asumisen kannalta Asikkalan kohdalla. Ikääntyvä ihminen ei välttämättä jaksa enää huoltaa ja hoitaa omakotitaloa, mutta haluaa silti pysyä samalla paikkakunnalla. Emme puhu nyt palveluasumisesta, vaan helpommasta asumisesta, Pispa sanoo.

Rakennuksia jo 2019?

Pispan mukaan Aniankedon toteutumisaikataulu ei ole vielä tiedossa.

- Aloitamme kaavoituksen pohtimisen syksyllä. Prosessi vie noin vuoden verran, eli realistisesti vuoden 2018 lopulla kaavoitus olisi valmis. Kyse on tietenkin vain omasta arviosta, eli pidempäänkin voi mennä.

Pispa sanoo, että ripeällä aikataululla ensimmäiset rakennukset olisivat valmiina jo kahden vuoden kuluttua.

- Mielestäni olisi järkevää edetä ripeästi, kun alue on kerta hankittu, niin käytetään se hyväksi. Vesijohdot kulkevat alueella jo, eli mitään kuntateknistä sinne ei tarvitse rakentaa. Kun kyse on pientaloista, kuten rivitalot, voivat ne valmistua jo vuoden sisällä, jolloin ensimmäiset asunnot olisivat valmiita jo vuonna 2019.

Kunnanjohtajan mielestä kerrostalojakin matalaksi suunnitellulle alueelle voisi tulla.

- Arkkitehdin suunnitelmassa rakennukset pidettiin esteettöminä ja siksi pääosin yhdessä kerroksessa. Alueelle voisi kuitenkin harkita yhtä tai kahta kerrostaloa, hän pohtii.

Aniankedon suunnittelussa tullaan Pispan mukaan huomioimaan myös kuntalaisten mielipiteet.

- Kun kyse on tällaisesta isompaa yleisöä koskevasta asiasta, niin varmaan tullaan kysymään kuntalaistenkin mielipidettä enemmän kuin normaalissa kaavoitusprosessissa. En tiedä vielä miten se tullaan toteuttamaan, mutta varmasti palautetta otetaan vastaan, kunnanjohtaja vakuuttaa.