Ajankohtaista

Timo Louna irtisanoutui - siirtyy strategiajohtajaksi

Timo Lounan titteli muuttuu toimitusjohtajaksi strategiajohtajaksi. Kuva: ESS arkisto Kuva: Katja Luoma

Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän hallitus ja toimitusjohtaja Timo Louna ovat tänään yhteisymmärryksessä sopineet, että toimitusjohtaja Timo Louna siirtyy yhtymän strategiajohtajaksi. Timo Louna on tänään irtisanoutunut toimitusjohtajan virasta, mutta hän jatkaa toimitusjohtajana siihen saakka kunnes uusi toimitusjohtaja on ottanut tehtävän vastaan. Toimitusjohtajan tehtävä laitetaan välittömästi julkiseen hakuun.

Hyvinvointiyhtymän rooli ja toiminta uudistuvat kokonaan 1.1.2017, kun yhtymän nykyiset toiminnat yhdistyvät Lahden ja Oivan sosiaali- ja terveyspalvelujen kanssa. Yhtymän johtamisjärjestelmä rakentuu uudestaan, kun luodaan edellytykset vanhojen organisaatiorajojen purkamiselle, toimintatapamuutoksille, toiminnan kehittämiselle ja taloudelliselle tehokkuudelle.

Hallituksen nimittämät uudet toimialajohtajat ovat tänään tehneet toimitusjohtajalle esityksensä tulosalueiden päälliköiksi. Toimitusjohtaja nimeää tulosalueiden päälliköt. Osa tulosalueiden päälliköiden tehtävistä laitetaan julkiseen hakuun, yhden osalta sisäistä hakua jatketaan. Tähän mennessä valitut tulosalueiden päälliköt aloittavat työnsä välittömästi nimeämisensä jälkeen.

Hyvinvointikuntayhtymän ylin johto on nyt pääosin valittu. Tulosyksiköiden esimiehet valitaan tammikuussa 2017. Kokonaisuutena johtamisjärjestelmän uusiminen vähentää merkittävästi johtajien määrää verrattuna yhdistymistä edeltäneeseen tilanteeseen.

Uudelleenjärjestelyillä on tarkoitus varmistaa hyvinvointiyhtymän perustamisen tavoitteena olleet vaikuttavuuden ja tuottavuuden tavoitteiden toteutuminen. Samalla luodaan edellytykset sille, että uudistuneessa yhtymässä toimitaan mahdollisimman tarkoituksenmukaisesti vanhoista organisaatiorajoista riippumatta ja kaikkien kolmen vanhan toimijan osaaminen ja kokemukset hyödyntäen.

Suosittelemme