Ajankohtaista

Kärkölän kunnanvaltuuston kokous ei ollut laillinen

Kärkölän kunnanvaltuusto kieltäytyi maanantain kokouksessaan vuokraamasta vanhainkodin tyhjeneviä tiloja turvapaikanhakijanuorten ryhmäkodiksi. Sekin päätös etenee nyt uuteen käsittelyyn.

Kärkölän kunnanvaltuuston maanantainen kokous menee kunnanhallituksen syyniin ensi viikolla. Kuntalaki osoittaa, että päätetyt asiat on käsiteltävä uudelleen, mikäli ne ovat syntyneet virheellisessä järjestyksessä tai muutoin lainvastaisesti.

Kunnanvaltuuston kokouksessa 2. tammikuuta olivat paikalla Kärkölän keskustan valtuustoryhmän ensimmäinen ja kolmas varavaltuutettu, mutta toisella sijalla ollutta varavaltuutettua ei oltu kutsuttu kokoukseen. Juha-Matti Laiho on ilmoittanut kunnanvirastolle kirjallisesti, ettei häntä kutsuttu eikä hänellä olisi ollut estettä osallistua kokoukseen.

Kuntalaki sanoo yksiselitteisesti, että toimielimen jäsenen, joka on estynyt saapumasta kokoukseen, on kutsuttava paikalle varajäsen. Mikäli jäsen on esteellinen käsittelemään jotakin asiaa kokouksessa tai esteen vuoksi ei voi osallistua jonkin asian käsittelyyn, hän voi kutsua varajäsenen kokoukseen sitä asiaa käsittelemään. Myös puheenjohtaja tai esittelijä voi toimittaa kutsun varajäsenelle.

Kärkölän kunnanhallituksen esityslistassa todetaan, että tehdyt päätökset ovat syntyneet virheellisessä järjestyksessä eikä niitä voida panna täytäntöön. Kunnanhallituksella ei ole asiassa harkintavaltaa, vaan sillä on velvollisuus olla panematta päätöstä täytäntöön. Lainvastaisen päätöksen täytäntöön paneminen on virkavelvollisuuden vastaista toimintaa. Joissakin tapauksissa lainvastaisen päätöksen täytäntöönpanon johdosta on nostettu rikossyytteitä.

Valtuusto päätti muun muassa olla vuokraamatta vanhainkodin tiloja nuorten pakolaisten asumiskäyttöön äänin 12-14. Hollolan Sanomien saamien tietojen mukaan Laiho olisi ollut vuokraamisen kannalla.

Stiina Ikonen
stiina.ikonen@seutuneloset.fi

Suosittelemme