Ajankohtaista

Ippo lisää motivaatiota koulunkäyntiä kohtaan

Johanna Kivekäs kertoo Kalliolan koulun 5C-luokkalaisille Iidalle, Annille, Lotalle, Sulolle ja Matiakselle Ippo-hankkeen ajatusta.

Hollolalaisen Johanna Kivekkään yhdessä espoolaisen Salla Venäläisen kanssa kehittämä Ippo-oppimiskokonaisuus on otettu ilolla vastaan hollolalaisissa kouluissa.

- Oppilaille tuodaan Ipon aloituskerralla asioita, jotka liittyvät oppimiseen, kuten tempperamentti, tunteet ja oppimistyyli sekä jopa nukkuminen ja ravinto. Seuraavilla kerroilla käydään läpi muistiinpanotekniikoita, muistitekniikoita sekä lukutekniikoita, joita myös harjoitellaan, Johanna Kivekäs kertoo.

Jokaisella kerralla kulkee mukana myös joku vahvuus esimerkiksi sinnikkyys, kärsivällisyys, iloisuus ja rauhallisuus.

- Lapset tykkäävät, kun vahvuudet on nostettu esiin. Niiden avulla he huomaavat, että voivat itse vaikuttaa oppimiseen. Jos ei ole vaikkapa sinnikäs, ei voi oppiakaan, Kivekäs antaa esimerkin.

Ippo auttaa lapsia myös ikään kuin hahmottamaan omaa urapolkuaan. Kivekäs tosin huomauttaa, että urapolun luominen kuulostaa liian hienolta. Kyse voi olla huomattavasti pienemmistä asioista.

- Joku on hyvä leipomaan ja toinen hyvä tekemään lettejä. Jokaisen oma vahvuus voi vaikuttaa kuitenkin jossain vaiheessa valintoihin.

Lisäksi oppilaat pitävät oppimispäiväkirjaa, joka on isossa osassa myös uudessa opetussuunnitelmassa.

Hollolan Ippo-hankkeen rahoitus on peräisin Opetus- ja kulttuuriministeriöltä, joka haki koulujen toimintakulttuuriin liittyviä hankkeita.

- Yhtenä kohtana oli oppimismotivaatioiden ja oppimistaitojen kehittäminen, johon rakensimme Ippo-mallin. Uudessa opetussuunnitelmassa korostetaan yksilöllistä oppimiskäsitystä siten, että jokainen oppilas on aktiivinen omassa opiskelussaan. Ippo tukee juuri tätä tavoitetta, laaja-alaisena erityisopettajana Vesikansan alueella ja Paimelassa toimiva Johanna Kivekäs kertoo.

Ippo on tässä vaiheessa tarkoitettu 3 - 6 -luokkalaisille, jotka osaavat jo pohtia omaa oppimistaan. Jatkossa on tarkoitus kehittää Pikku-Ippo, johon on tarkoitus tehdä kolme osiota. Osioiden aiheet perustuvat Vesikansan alueella tammikuussa julkaistuihin yhteisesti sovittuihin periaatteisiin, jotka toimivat johtavina arvoina koulutyössä, harrastuksissa ja kotona. Yhteiset pelisäännöt eli periaatteet ovat auttaminen, kunnioittaminen ja sitoutuminen.

Pikku-Ipon on tarkoitus olla apuna uuden Kalliolan koulun avoimen oppimisympäristön ja toimintakulttuurin luomisessa. Pikku-Ippo opettaa oppilaille avoimessa oppimisympäristössä toimimista ja opiskelua itsenäisesti, pareittain ja erilaisissa ryhmäkokoonpanoissa. Oppilaille opetetaan muun muassa, mitä itsenäinen työskentely ja itsenäiseen työskentelyyn liittyvä luottamuksen kehä tarkoittavat käytännössä. Pikku-Ippo olisi tarkoitus toteuttaa Vesikansan kouluissa vielä kevään 2017 aikana, jotta uuden koulun toimintakulttuuri olisi oppilaille ja opettajille selkeämpää koulun alkaessa uusissa tiloissa elokuussa 2017.

Ippo on esitelty Hollolan sivistystoimen esimieskokouksessa tammikuussa.

- Vastaanotto oli positiivista ja kouluissa innostuttiin erityisesti siitä, että Ippo auttaa uuden opetussuunnitelman tavoitteiden toteuttamisessa ihan käytännön tasolla. Tavoitteena on kevätlukukauden 2017 aikana esitellä Ippoa tarkemmin Hollolan koulujen henkilökunnille. Ippo on voimissaan ja voi hyvin Paimelan koulussa ja Ippoa ja sen hyödyntämismahdollisuuksia on esitelty myös Vesikansan koulujen henkilökunnalle, Kivekäs kertoo.

Seuraavien lukuvuosien (2017-2019) tavoitteena on kehittää Iso-Ippo, joka olisi tarkoitettu yläkoululaisille. Iso-Ipon tarkoituksena olisi selventää oppilaan omia vahvuuksia ja uramahdollisuuksia.

- Kevään aikana tavoitteena on kehittää Ippoa sisällöllisesti, käyttää Ippoa Vesikansan koulujen toimintakulttuurin kehittämisessä ja jalkauttaa sitä muihinkin Hollolan kouluihin, Johanna Kivekäs kertoo.

Soili Kaivosoja

Suosittelemme