Ajankohtaista

Kierrätyspuiston paikkaa selvitetään - Hollola myönteinen, Orimattila kriittinen

Lahden Kujalan jätekeskuksessa ei ole enää tilaa laajenemiselle. Sen takia nyt selvitetään paikkaa uudelle kierrätyspuistolle. Kuva: Juha Peurala

Päijät-Hämeen liitto on käynnistänyt Lahden seudun kierrätyspuisto -selvityksen. Selvityksessä arvioidaan kymmenen sijoituspaikan soveltuvuutta jätteen ja ylijäämämaiden kierrätystoimintoihin, loppusijoitukseen ja biopolttoainetuotantoon. Työ valmistuu vuoden 2017 aikana.

Lahden Kujalassa sijaitseva jätekeskus tulee toimimaan vielä vuosikymmeniä, mutta paineita uudelle alueelle on, koska Kujalassa laajentumisen rajat tulevat lähivuosina vastaan.

- Jos halutaan, että Lahden seutu on jatkossakin hyvin profiloitunut kiertotalouden ja cleantechin alalla, niin pitää luoda mahdollisuuksia siihen, että tämän tyyppiselle toiminnalle löytyy toimipaikka. Muuten tämä hyvä kehitys katkeaa, Päijät-Hämeen jätehuollon kehityspäällikkö Antti Leiskallio sanoo.

Hän pitää tärkeänä, että jätteiden käsittely olisi keskitetty tulevaisuudessakin isoihin yksiköihin, kuten Kujalassa, jotta toiminnassa voisiin hyödyntää symbiooseja, joita syntyy erilaisia jätteitä hyödyntävien yritysten ja jätteidenkäsittelylaitoksen välille.

Kierrätyspuiston paikaksi on ehdolla alueita Lahdesta, Hollolasta ja Orimattilasta. Hanketta Päijät-Hämeen liitossa vetävä erityisasiantuntija Tapio Ojanen toivoo, että kunnat lähtisivät jopa kilpailemaan kierrätyspuiston sijoittumisesta alueelleen, sillä sen odotetaan tuovan mukanaan monipuolista yritystoimintaa ja sitä kautta työpaikkoja. Hollolassa kierrätyspuistoon suhtaudutaankin lähtökohtaisesti myönteisesti.

- Me haluamme etsiä asiaan ratkaisua ja tarvittaessa olla mukana ratkaisua luomassa. Ensin tarvitaan kuitenkin jonkun verran lisäselvityksiä, Hollolan kunnanjohtaja Päivi Rahkonen kertoo.

Orimattilassa kanta on päinvastainen.

- Ainakin toistaiseksi Orimattilan kanta on kriittinen tällaista aluetta kohtaan ja erityisesti loppusijoitus huolettaa, kaavoitusinsinööri Eero Manerus sanoo.

Lahdessa selvää kantaa sille, halutaanko kierrätyspuisto kaupungin alueelle ei ole. Kaupungin yleiskaava-arkkitehti Johanna Palomäki sanoo, että paikan löytäminen tällaiselle puistolle voi olla hankalaa.

- Kaavoittajan näkökulmasta melkein minkä tahansa ihan uuden maankäytön osoittaminen uuteen paikkaan on haasteellista. Sijoituspaikan löytäminen tämän tyyppiselle toiminnalle on varmasti haastavimmasta päästä.

Lue aiheesta lisää ensi viikon Seutu4-lehdistä

Tuomas Räihä

Suosittelemme