Ajankohtaista

Hollolasta ei tule emäpitäjää eikä liioin kaupunkiakaan

Hollolan valtuusto kokoontui maanantaina ensimmäiseen varsinaiseen kokoukseensa kesän jälkeen.

Hollolan valtuuston ensimmäinen varsinainen kokous kesätauon jälkeen nuijittiin maanantaina. Kokous oli melko nopeasti läpikäyty, sillä puheenvuoroja ei juurikaan pidetty emäpitäjä-keskustelua lukuun ottamatta.

Kunnanhallitus ehdotti, että Hollola jatkaisi kunta-nimityksen käyttöä virallisissa yhteyksissä, mutta emäpitäjä-nimitystä käytettäisiin kunnan markkinointiviestinnässä sopivissa yhteyksissä. Ehdotus perustui Pasi Pälsin (kd) ja Markku Pulkkasen (kok) viime huhtikuussa tekemään valtuustoaloitteen, jossa miehet ehdottivat, että Hollola ryhtyy käyttämään itsestään markkinoinnissa ja virallisissakin yhteyksissä nimitystä emäpitäjä.

- Minusta sana emä ei sovi oikeastaan minkäänlaiseen yhteyteen. Hollola on Hollola ja Hollolan kunta, Erkki Arvila (sd) tuumasi.

Arvila esittikin, että sanasta emäpitäjä luovuttaisi kokonaisuudessaan, ja esitys sai kannatusta.

- En kadu, että tein aloitteen, mutta olen sitä mieltä, ettei tällaisesta lähdetä äänestämään, Pälsi totesi.

Myös Pulkkanen sanoi, että asiasta voidaan luopua ja toivoi, ettei siitä lähdetä äänestämään.

Emäpitäjän ohella torpattiin myös Miikka Lönnqvistin (sd) aloite Hollolan kaupungista. Lönnqvistin mukaan Hollola on väkiluvultaan mitattuna Suomen 44. suurin kunta, jonka taakse jäävät Hämeessä muun muassa Forssan ja Heinolan kaupungit.

Lönnqvist kommentoi kielteistä päätösesitystä kiittämällä kuntaa muun muassa siitä, että kuntalaisten mielipiteitä hyödynnettiin päätöksenteossa. Toisaalta hän sivalsi yhtenä perusteluna käytettyä harvaan astuttua kuntaa.

- Laaja osa kunnan pinta-alasta on harvaan asuttua, mutta jos tämä estää kaupungiksi julistautumisen, niin kehotan vierailemaan esimerkiksi Rovaniemen kaupungissa tai tuossa naapurikunnassa Hämeenlinnan kaupungissa, joiden pinta-alasta niin ikään merkittävä osa on harvaan asuttua aluetta, Lönnqvist sanoi.

Reilu miljoona miinuksella

Valtuusto hyväksyi maanantain kokouksessa vuoden 2017 talousarvionmuutokset, jonka perusteella kunnan talousarvio näyttää noin 1,5 miljoonan euron alijäämää. Tappiota ovat tuoneet poistot ja toimintakulujen lisäys sosiaali- ja terveyspalveluissa. Toisaalta valtionosuuksia kunta sai ennakoitua enemmän ja tilinpäätös tulee toteutumaan arvioitujen määrärahasäästöjen perusteella parempana.

Hollolan kunta tilasi keväällä selvityksen siitä, mihin toimenpiteisiin tulisi ryhtyä, jotta Hämeenkosken Biolämpö Oy:n toiminta saataisiin taloudellisesti kestävälle pohjalle. Kunnanhallituksen esityksen pohjalta, valtuusto päätti siirtää selvityksen suosituksen mukaisesti kunnan lainasaatavat 370 000 euroa oman pääoman ehtoiseksi sijoitukseksi yhtiöön.

Lisäksi oman pääoman saamiseksi positiiviseksi sijoitetaan yhtiön SVOP-rahastoon tämän lisäksi noin 150 000 euroa. Tarkastelu tehdään tilinpäätöksen 2016 lukuihin perustuen, eikä toimenpiteillä ole vaikutusta kunnan tulokseen.

Lahden seudullisena joukkoliikenneviranomaisena toimivaan Lahden seudun joukkoliikennelautakuntaan Hollolaa edustamaan valittiin varsinaiseksi jäseneksi Marko Mikkola (ps) ja varajäseneksi Hannu Siljander (ps). Valtuusto valitsi myös Hämeen poliisin neuvottelukuntaan kaksi jäsentä ja varajäsentä. Neuvottelukuntaan valittiin varsinaiseksi jäseneksi Marja Savioja (kesk) varajäsenenään Anna-Kaarina Taarasti (kesk). Lisäksi neuvottelukuntaan valittiin Jasmine Kauko (kd) varajäsenenään Eila Virtanen (kd).

Anne Louhelainen ilmoitti odotetusti erostaan Hollolan perussuomalaisten valtuustoryhmästä ja uuden Hollolan siniset valtuustoryhmän perustamisesta. Louhelaisen jälkeen Jari Ronkainen (ps) ilmoitti varavaltuutettu Seppo Rantasen liittyneen Hollolan perussuomalaisten valtuustoryhmään.

Ruska Paronen

Suosittelemme